واحد حسابداری

 

 
 
 
یونس لطفی زاده کارپرداز و حسابدار

 

مدرک تحصیلی :دیپلم

سابقه کار :25 سال

 

 


 

 

 

پیمان مهری-مسئول حسابداری

 

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار :12 سال
 

 

هاجر مردی حسابدار

 

مدرک تحصیلی :دیپلم

سابقه کار :12 سال