معاونت آموزشی پژوهشی
 

اهداف

اهداف

1- ارتباط مناسب و تنگاتنگ با صنایع مختلف و مرتبط با فعالیت­ها و اهداف دانشگاه و دریافت پروژه­های پیشنهادی و مورد نیاز آن صنایع و انجام طرح­های تحقیقاتی مشترک

2- ایجاد زمینه­های مناسب و لازم جهت اجرای طرح­های مطالعاتی، مشاوره­ای و اجرایی با جلب مشارکت بخش صنعت و دیگر ارگان­های دولتی و غیردولتی

3- تلاش برای تشکیل بخش تحقیق و توسعه یا R & D مشترک بین دانشکده و صنعت و یا ارائه مشاوره برای تشکیل این بخش در مراکز صنعتی منطقه

3- همکاری با بخش صنعت و سازمان­های دولتی و غیردولتی در جهت برنامه­های آموزشی مثل کارگاه­های آموزشی، بازدیدهای دانشجویی، کارآموزی، سمینارها، تدریس و دیگر موارد مشابه

4- برنامه­ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان­ها و واحدهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز آنها از طریق هدایت فارغ التحصیلان دانشکده.

 5- آشنایی و بررسی دقیق و مناسب مراکز صنعتی منطقه و تماس مستمر با آنها در راستای تعیین ظرفیت­ها و زمینه­های همکاری دوجانبه بین دانشکده و صنعت

6- معرفی اعضای هیئت علمی دانشکده برای گذراندن دوره­های علمی در مراکز صنعتی مختلف کشور و سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی دانشکده برای اجرای پژوهش­های کاربردی و صنعتی.

7-  تلاش و پیگیری برای تشکیل کلاس­های بازآموزی مناسب برای شاغلان بخش صنعت و دیگر ارگان­ها در دانشکده