دیباچه

نياز روز افزون بخش صنعت و دیگر ارگان­های دولتی و غیردولتی به ظرفیت­ها و توانمندي‌هاي دانشگاه در حوزه­های آموزش، پژوهش، خدمات فني و مشاوره­ای و همچنين نقش و حضور دانشگاه در توسعه اجتماعي- اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائي نمودن  دانش و دست­آوردهای نوین دانشگاه، بکارگیری بهينه از امکانات دانشگاه و انتقال  تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن يک ارتباط منطقي و مستمر بین صنعت و دانشگاه است. همواره یکی از معضلات کشورهای عقب مانده و غیرصنعتی وجود شکاف عمیق بین پتانسیل­های علمی کشور با نیازهای بخش صنعت می­باشد و جهت نیل به خودکفایی صنعتی و استقلال تکنولوژی و دست­یافتن به رشد اقتصادی مناسب، نیاز است تا خلق و انتقال تکنولوژی از دانشگاه به بخش صنعت انجام گیرد و لازمه نهایی آن همکاری تنگاتنگ دو بخش صنعت و دانشگاه می­باشد. لذا دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای برنامه استراتژیک دانشکده و معاونت پژوهشی با در نظر گرفتن ظرفیت­ها و پتانسیل­های موجود در زمینه­های علوم پزشکی از جمله صنایع، بهداشت، تغذیه و علوم غذایی، فعالیت خود را آغاز می­نماید.