اعضا کمیته اخلاق در پژوهش

 

دکتر علی جنتی

رئیس کمیته اخلاق

رئیس دانشکده

دکتر غلامرضا فرید اعلایی

دبیر کمیته اخلاق

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر اصغر تنومند

پژوهشگر 1

مدیر آموزشی و پژوهشی

دکتر حسن حسین زادگان

پژوهشگر 2

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر جمال حلاج زاده

پژوهشگر 3

رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر سعید صفیری

متخصص اپیدمیولوژی

مشاور رئیس دانشکده در امور پژوهشی

دکتر میر سجاد سید موسوی

حقوقدان

 

حجت الاسلام والمسلمین فیروز اصلانی

روحانی

عضو هیات علمی

دکتر امیر محمد رضائیان

متخصص اخلاق پزشکی

 

آقای محمد اکرمی

نماینده جامعه