تسهیلات دانشجویی

 

شرايط عمومي استفاده كنندگان از تسهيلات :

1- دارابودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي براساس اعلام معاونت

2- دارابودن اولويت نياز مالي به تشخيص معاونت

3- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز طبق مقررات آموزشي. (دانشجويان نيمسال آخر مي‌تواننــد باحداقل نصف واحدهاي مورد لزوم، از تسهيلات مورد نظر بهره‌مندشوند

 

 وام تحصیلی

 پرداخت وام تحصيلــي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمــي و پايدار و بورسيــه و يا دريافت‌كننــده كمك تحصيلي از محل‌هاي ديگر ممنوع است.

 دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيارمي‌نمايند، مي‌توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت نيمسالهاي اول و دوم از وام تحصيلي بهره‌مند گردند.

حداكثــر دوره‌ زماني مجاز براي استفاده از وام‌هاي تحصيلــي و مسكــن در طول تحصيــل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي‌باشد:

دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 5 نيمسالتحصيلي

دوره كارشناسي پيوسته

حداكثر 9 نيمسالتحصيلي

دوره دكتراي عمومي

حداكثر 14نيمسالتحصيلي

وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي و براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين شده دانشجويان ممتاز و نمونــه، با تشخيص معاونت وتصويب رييس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره-دانشجويان مجاز به بهره‌مندي از امتياز بند فوق عبارتند از:

-برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكور سراسري(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

-برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.

-دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش).

-رتبه‌هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت.

-دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين‌المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت.

- برگزيدگان حايز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايــي جشنواره رازي، جشنواره‌هاي خوارزمــي و جوان خوارزمــي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه.

- مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأييــد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براساس ضوابط مربوطه.

- دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه(طبق آيين‌نامه‌ي انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌ها توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه‌ي وزارت(موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هر ساله معرفي مي‌شود.

تذكر: همه تسهيلات اعطايي به استثناء وديعه مسكن نخبگان مشمول 4% كارمزد ميگردند.

تسهيلات مربوطه درسالتحصيلي 95-1394

دانشجويان واجد شرايط

مبلغ ماهيانه

دانشجويان مجرد

750000 ريال

دانشجويان متاهل

980000 ريال

حق اولاد ماهيانه به ازاي هرفرزند

400000 ريال

 

 وام مسكن

 دانشجويان مجرد ماهيانه 850000 ريال

دانشجويان مجرد ماهيانه 1100000 ريال

 

تذكر : وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان نيمسال اول تعلق نمي گيرد

 

 وام بيمه

 به دانشجويان دوره‌ روزانه (به استثناي مقاطع تخصصي و Ph.D  ) با رعايت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت‌مي‌شود.

دانشجويــان متأهل مرد مي‌توانند از وام بيمه بابت افراد تحت تكفل(همســر و فرزنــدان ”حداكثر3فرزند”) استفاده‌ نمايند.

مدت قرارداد بيمه حداكثر يك سال و مبلغ ماهيانه به‌ ازاي هر نفر در سال جاري 0000000 ريال مي‌باشد.

تبصـره- دانشجويان شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌كنند.(جهت اقدام و اخذ راهنمايي به كارشناسان امور دوره هاي شبانه مراجعه گردد )

درصورتيكه فاقد هرگونه پوشش بيمه سلامت يا درمان هستيد با مراجعه به سامانه اينترنتي سازمان بيمه سلامت به آدرس (www.bimesalamat.ir ) به صورت رايگان ثبت نام نمائيد وازمزاياي بيمه پايه بهرمند گرديد.

بيمه خدمات درماني

دانشجويانيكه به نحوي تحت شمول بيمه درماني نباشند با ارائه درخواست به اموردانشجويي دانشكده خود مي توانند از داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني در طول تحصيل بهره مند گردند.

شرايط و زمانبندي صدور دفاتر بيمه خدمات درماني دانشجويي از طريق اموردانشجويي دانشكده هاي محل تحصيل دانشجو اعلام و دانشجويان صرفابا مراجعه به اتاق امور دانشجويي دانشكده مي توانند نسبت به اين امراقدام نمايند . هزينه هاي قرارداد براساس اعلام نرخ حق بيمه از طرف هيئت وزيران محاسبه و 50 درصد آن بصورت وام بيمه - از طرف دانشجو - از صندوف رفاه دانشجويان وزارت به اداره بيمه پرداخت و 50 درصد باقي از طرف دانشـــــــــگاه قابل پرداخت پرداخت مي باشد.

 

وام خريد كالا

 به دليل طولاني بودن روند درخواست تا تحويل كالا و موارد مشابه به محض رفع اشكالات موجود ، اقدام به ثبت نام اين وام شروع واطلاعيه هاي مربوطه صادر خواهد شد.( يادآور مي‌شود، مبلغ وام خريد كالا به صورت نقدي به حساب دانشجو واريزنمي‌گردد)

  

كار ساعتي دانشجويي

 كارساعتي دانشجويي بر اساس نياز مراكز دانشگاهي د ر واحد هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در قالب استفاده از توانمندي هاي دانشجويان و. به منظور پربارنمودن اوقات فراغت و كسب تجربه در حيطه فعاليتهاي دانشگاه تحت نظر مسئولين واحد هاي ذيربط تعريف گرديده به نحوي كه هيچگونه تعهد شغلي براي افراد ايجاد نمي نمايد .

درسالتحصيلي 95-1394حق الزحمه هرساعت كاردانشجويي براي مقاطع كارشناسي و پايين تر 24000 ريال وحق الزحمه هرساعت كاردانشجويي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري28800 ريال مي باشد .

دانشجويان مي بايستي درخواست خود را به معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند .

 

طبق أيين نامه 1715/603/د مورخه 1394/08/05 براي سالتحصيلي 95-1394 كاردانشجويي ساعتي

مقاطع تحصيلي

مبلغ يك ساعت كار

كارشناسي وپايين تر

24000 ريال

كارشناسي ارشد ودكتراي عمومي

28800 ريال

  

 وام ضروري

 وام ضــروري به دانشجويــان دوره‌ روزانــه كه در نتيجه رويدادهــايي با مشكل مالــي روبرومي‌شونــد، حداكثر مبلغ به دوره كارشناسي 000/000/3ريال وكارداني 000/500/1ريال با رعايت ضوابط و طبق جدول امتيازبندي پرداخت‌مي‌شود.

تبصره 1- پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است.

تبصره 2- حداكثر دفعات پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي با رعايت فاصله حداقل 8 ماه به‌شرح ذيل مي‌باشد:

مقاطع كارداني، كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته 1500000 ريال

1بار

مقطع كارشناسي‌پيوسته 3000000 ريال

1بار

مقطع دكتراي عمومي 6000000 ريال

1بار

مقاطع دكتراي تخصصي  (Ph.D) و تخصص(دستياران  ( 6000000 ريال

1بار


به دانشجويان ورودي جديــد متقاضي وام ضــروري، درترم اول وام پرداخت ‌نمي‌شود.

به دانشجويان مقاطع دكتراي تخصصي Ph.D  )) و دستياران تخصصي اعطاي سقف وام ضروري بلامانع‌است.

به دانشجويان واجد شرايط زير، يك بار وام ضروري بدون امتيازبندي تا دو برابر سقف مجاز پرداخت‌مي‌گردد.

- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه‌هاي كشور.

- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور.

- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات ورزشي بين‌المللي و جهاني دانشجويي.

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه‌هاي كشور.

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين‌المللي.

- نفرات اول تا سوم امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه.

-دانشجويان حادثه‌ديده در بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...) كه در يكي از دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل بوده و خود يا خانواده آنها در زلزله خسارت ديده‌باشند.

- دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات

- دانشجويان مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه

- دانشجوياني كه عازم سفر حج و زيارت عتبات عاليات مي‌باشند.حداكثر به ميزان 5000000 ريال پرداخت ميگردد.

به دانشجويان(جانبازان، ايثارگــر، آزاده، دانشجويان سهميه شاهــد و خانواده شهدا) يك بار حداكثر سقف وام ضروري با رعايت ساير شرايط بدون امتيازبندي پرداخت مي‌شود.

- وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها درصورت درخواست حداكثر تا سه برابـر سرانـه ، براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين دانشجويان ممتاز و نمونه باتشخيص معاونت و تصويب رييس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

پرداخت وام ضروري به دانشجويان دوره هاي شبانه ممنوع ميباشد .

  

صدور فرم ميزان بدهي

 اين فرم طبق روند اداري جاري بايستي براي تمام دانشجويان فارغ التحصيل ، جابجايي ، انتقالي ، تغيير رشته ، انصرافي ، اخراجي و ... صادر و براي تاييد به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد .

براي صدور واخذ هرگونه مجوز ، ، دانشنامه ، تاييديه تحصيلي ، شركت درآزمونهاي استخدامي ، اعزام به طرح نيروي انساني و ... وضعيت بدهي دانش آموختگان بايستي از صندوق رفاه دانشجويان وزارت استعلام گردند .

 

بيمه حوادث دانشجويي

  كليه دانشجويان شاغل بتحصيل تمام مقاطع طبق دستورالعملهاي مربوطه مشمول بيمه حوادث دانشجويي قرارمي گيرند كه اين قرار داد براسا س آيين نامه هاي هر سال تحصيلي تمديد مي گردد .

  

وديعه مسكن

 وديعه‌مسكن به دانشجويان متأهل دوره روزانه كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشتــه‌باشنــد و اجاره‌نامــه مورد تأييــدباكد رهگيري ارايه ‌نماينــد، فقط براي يك‌بار در هر مقطع تحصيلي پرداخت‌مي‌گردد.

به دانشجويان مقاطع كاردانــي، كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي به شرط داشتن ميانگين معــدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

به دستياران تخصصي و Ph.D  و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

وديعه‌مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكترا در شهر تهران حداكثر 50000000 ريال و در شش شهر بزرگ(مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و بندرعباس) حداكثر 40000000 ريال و در ساير شهرها حداكثر 30000000  ريال و براي دانشجويان مقاطع تكميلي(كارشناسي‌ارشدناپيوسته، دكتراي‌تخصصــي Ph.D  و دستياران تخصصـــي) در شهــر تهران حداكثــر 75000000 و در شش شهر بزرگ حداكثر 60000000 ريال و در ساير شهرها 45000000 ريال مي‌باشد.

پرداخت وديعه‌مسكن به دانشجويان واجد شرايط به شرط سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر امكان‌پذيراست.

سفته‌هاي دريافتي در پرونده‌ دانشجويان نگهداري و در زمان استرداد وديعه‌مسكن عيناً به دانشجو تحويل‌گردد.

مبلغ پيش‌پرداخت و تاريخ قرارداد تمديد‌شده و مدت اجاره باتوجه به اجاره‌نامه و بازديد منزل در برگ رؤيت از محل اسكان دانشجو ثبت‌گردد و درصورت وجود مغايرت، مسئوليت قانوني و شرعي به‌ عهده معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذي‌ربط خواهدبود.

تبصره 1- وجه مبلغ پرداختي نبايد بيش‌از مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

تبصره 2- به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌‌اند،‌ وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌‌‌‌‌گيرد.

- درصورتي كه زوجين دانشجو باشند،‌ به يك نفر از آنان وديعه‌مسكن تعلق‌مي‌گيرد.

به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي‌كنند، وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيـرد.

به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نمي‌گيرد.

دانشجوياني كه متاركه مي‌نمايند، ملزم به استرداد وديعه‌مسكن دريافتي مي‌باشند.

منزل اجاره‌اي مي‌بايست، در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه‌اي محل تحصيل كه قابل تردد هستند، باشـد.

دانشجوياني كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصيل شده و مدت اجاره آنان پايان يافته و منزل اجاره‌اي را تخليه مي‌نماينــد، بايد ميزان وديعـه‌ دريافتــي را به صورت يكجا به حساب شماره 40073523 بانك تجارت شعبه نوآوران كد 400 بنام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت واريزنمايند و مسئوليت پي‌گيري در اين زمينه برعهده دانشگاه مربوط مي‌باشد.

تبصره1- برگشت وديعه‌مسكن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصيل نيز مي‌شود.

تبصره2- دانشگاه‌ها مي‌بايست، درخصوص دانشجويان درحال فراغت از تحصيل نسبت به اخذ مبلغ وديعه‌مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه‌حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسيد بانكــي مربوط، با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اي و تحصيلي به صندوق اقدام ‌نمايند.

- دانشجويان مقاطع ناپيوسته كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي مقطع قبلي خود باشند، مكلفند وديعه‌مسكن دريافتي را به صورت يكجا به حساب صندوق واريزنمايند.

دانشگاه‌ مي‌بايست نسبت به در خواست تحويل تمديد اجاره‌ي گيرندگان وديعه‌مسكن اقدام‌نمايند.

ماده (38): براي پرداخت وديعه‌مسكن(برگ درخواست، برگ امتيازبندي، فرم رؤيت) مي‌بايست كامل باشد و حتماً تاريخ ازدواج قيدگردد و ليست متقاضيان تسهيلات در نرم‌افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در دو نسخه چاپ و هم‌زمان ارجاع و ارسال نمايند.وديعه مسكن بشرح ذيل ميباشد:

 

مقطع

تهران

شش شهر

سايرشهرها

كارداني، كارشناسي‌ دكتراي حرفه اي

50000000 ريال

40000000 ريال

30000000 ريال

كارشناسي‌ارشدناپيوسته،دكتراي‌تخصصــي Ph.D   و دستياران تخصصـــي

75000000 ريال

60000000 ريال

45000000 ريال

شش شهر:مشهد- تبريز – اصفهان – شيراز – اهواز –بندر عباس

  

 وديعه مسكن نخبگان :

 به منظور حمايت ازنخبگان واستعدادهاي برتر حائزين مشمول جوايز علمي وتحصيلي بنياد نخبگان باهمكاري صندوق اقدام به اعطاي وديعه مسكن به صورت قرض الحسنه مينمايد . اين وام به نخبگان داراي معرفي نامه از بنياد كه ساكن خوابگاه نباشند وبه شرط اجاره مسكن پرداخت ميشود.

 

كمك هزينه ويژه دانشجويان شاهد و فرزندان جانبازان

 در ابتداي هر سال تحصيلي از طرف اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد دستورالعملي براي پرداخت اين كمك هزينه صادر و ابلاغ مي شود كه در آن تعداد دفعات استفاده و مبالغ مربوط به هر رشته با توجه به درصد هاي دانشجويان ذينفع به تفكيك برا ي اين كمك هزينه ها مشخص مي گردند . با توجه به پرداخت كمك هزينه هاي هردو نيمسال در اين سال تحصيلي ،، آيين نامه ابلاغي براي سال تحصيلي 95-94 به محض دريافت جهت اطلاع اعلام خواهد شد .

 

 اجاره بهاي خوابگاه :

 براساس ضوابط دانشجوياني ميتوانند از خوابگاههاي دانشجويي استفاده كنند كه از هيچ گونه كمك موسسات ديگر و وام مسكن صندوق استفاده ننمايند.

ميزان اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي كه بايستي توسط دانشجويان به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز يا جزء ديون آنها قرارگيرد به شرح زير است:

 الف ) خوابگاه مجردي :

رديف

ظرفيت اتاق

هزينه ماهيانه

رديف

ظرفيت اتاق

هزينه ماهيانه

1

1نفره

626000  ريال

6

6نفره

407000  ريال

2

2نفره

582000  ريال

7

7نفره

390000  ريال

3

3نفره

501000  ريال

8

8نفره

350000 ريال

4

4نفره

466000  ريال

9

9نفره

313000  ريال

5

5نفره

437000  ريال

10

9نفره به بالا

175000 ريال

 
ب) خوابگاه متاهلي :

اجاره بهاي خوابگاه متاهلي داراي امكانات مستقل ماهيانه 1501000 ريال

خوابگاه متاهلي غيرمستقل با امكانات مشترك ماهيانه 930000 ريال