شنبه 12 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 3 دسامبر 2022
  شرایط واگذاری خوابگاه

شرایط واگذاری خوابگاه

با توجه به شرایط ، ضوابط ، قوانین و نبود ظرفیت؛ به دانشجوبان شبانه ،انتقالی ، مهمان ، جابجایی ، بورسیه وسنوات گذشته وهمچنین به علت محدودیت ایجاد شده ونبود ظرفیت به کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی  وبعد از آن خوابگاه واگذار نمی شود.

-  لازم به توضیح است برای سایر دانشجویان نیز واگذاری خوابگاه به علت  محدودیت و نبود ظرفیت  از طریق امتیازبندی و تکمیل  فرم تقاضای خوابگاه دانشجویی و احراز شرایط  انجام خواهد گرفت.

- واجدين شرايط دريافت خوابگاه بايستي آئين نامه ومقررات خوابگاه را به دقت مطالعه نمایند.(در همين سايت موجود مي باشد)

 -      لازم به توضيح است كه تهيه - بالش- ملافه- پتو جزو لوازم شخصي دانشجو بوده و تهيه آنها بعهده دانشجو مي باشد

 

ساختمان‌های خوابگاهی

دانشكده در حال حاضر 4 ساختمان خوابگاهی دارد كه 1 ساختمان آن به صورت متمركز در داخل سایت دانشكده و 3خوابگاه بصورت پراكنده در سطح شهر قرار دارند  اسكان دانشجویان دختر در 1 خوابگاه موجود در سطح شهر و یک خوابگاه داخل سایت دانشگاه صورت میگیرد . و دانشجویان پسر در 2خوابگاه واقع در سطح شهر اسکان دارند.

  

ارتباط با اداره  امور خوابگاه‌ها

 آدرس : جاده تهران – مراغه داخل دانشكده علوم پزشكي مراغه –ساختمان مركزي معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشکی – طبقه دوم  اتاق امور خوابگاهها تلفن 37275551 داخلي238

  

آدرس خوابگاههاي دانشكده علوم پزشكي مراغه به شرح زير مي باشد:

1- مجتمع خوابگاهی پرديس فدك خواهران: مراغه- داخل سايت دانشكده علوم پزشكي مراغه- خيابان معلم شمالي جنب راهنمايي رانندگي - مجتمع خوابگاهي پرديس فدك - تلفن 37221637-04137221272-37221273


2- خوابگاه فرهيختگان دخترانه: مراغه – خيابان پاسداران مجتمع خوابگاه حضرت زينب(س)

3- خوابگاه سيفي  مراغه خیابان سيدجمال الدين – كوي مهر –جنب مدرسه سيفي خوابگاه پسرانه سيفي تلفن :


4- خوابگاه طلوع فجربرادران: خیابان خواجه نصيرالدين طوسي –ميدان طلوع فجر –روبروي بازاركبود

 

مراحل انجام تسویه حساب

مراحل انجام تسویه حساب خوابگاه:

تسویه حساب موقت مجردی: 1- دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها

تسویه حساب دائم مجردی: 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها

 

جابجایی داخل خوابگاه: 1- تحویل در خواست جابجایی به اداره امور خوابگاهها 2- بررسی درخواست جابجایی توسط اداره امورخوابگاه 3- معرفی به خوابگاه 4- هماهنگی با مسئول خوابگاه وانجام جابجایی