دوشنبه 20 آذر 1402 _ 26 جمادى الأولى 1445 _ 11 دسامبر 2023
  کمیته انضباطی

شورای انضباطی دانشجویان

انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و بخصوص قشر جوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکرانقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره)آشکار است. ساختار فرهنگی،سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.

پاسداری ازجایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان ازطریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی،هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شود که کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد.

 بر اساس مصوبه جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14/6/74 و به استناد بند اول مصوبه جلسات 429 و430 آن شورا در تاریخ 21/7/77 و 5/8/77 موارد ذیل جزو تخلفات محسوب شده وموجب رسیدگی در شورای انضباطی دانشجویان می شود.

1- جرایم عمومی ازقبیل:

- تهدید،تطمیع،توهین،ضرب وجرح،جعل،سرقت،رشوه،اختلاس،قتل

- ارائه اسنادجعلی به دانشگاه – جعل اسناد دانشگاه

2- تخلفات آموزشی و اداری شامل:

تقلب در امتحان،فرستادن شخص دیگر بجای خود درامتحان ویا شرکت بجای دیگری درامتحان،اخلال یا وقفه دراجرای برنامه دانشگاه،عدم رعایت مقررات دانشگاه،عدم رعایت مقررات خوابگاه،خسارت به اموال عمومی

3- تعرضات دینی و تخلفات سیاسی و امنیتی شامل:

- عضویت در گروههای محارب یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

- فعالیت وتبلیغ به نفع گروههای غیرقانونی و یا مکاتب الحادی

- توهین به شعائر ومقدمات اسلامی یا ملی،ادیان رسمی کشور

- ارتکاب اعمالی برضد نظام مقدس جمهوری اسلامی

- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

4- تخلفات اخلاقی شامل:

- استعمال و یا خرید و فروش مواد مخدر،شرب خمر- قمار

- استفاده، تکثیر و یا خرید و فروش از محصولات نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز

- تخلفات رایانه ای وکامپیوتری

- عدم رعایت پوشش اسلامی و آرایش مبتذل

- عدم رعایت شئون دانشجویی

- داشتن رابطه نامشروع و یا شرکت در جلسات نامشروع

- شرکت در اردوهای مختلط

- انجام عمل منافی عفت 

امید است دانشجویان عزیز با رعایت مقررات دانشگاه، بتوانند در پیشرفت و سازندگی کشور عزیزمان ایران گام موثری برداشته و نقش خود را بعنوان نسل جوان و پویا در رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی به اهداف متعالی ایفا نمایند.