شنبه 12 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 3 دسامبر 2022
 
 
  شرح وظایف اداره تربیت بدنی

شرح وظايف مسؤول ورزشي کارکنان و اساتید

 1- تهيه تقويم ورزشي ساليانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت.

2- نظارت بر نحوه انجام فعاليت‌هاي ورزشي کارکنان و مربيان.

3- گزارش عملكرد فعاليت‌هاي ورزشي کارکنان به مدیریت.

4- درخواست وسايل ورزشي مورد نياز تيم‌های مختلف.

5- انتخاب مربيان مجرب جهت فعاليت‌هاي مختلف ورزشي.

6-ثبت نام از کارکنان, اساتید و خانواده در كلاسهاي آموزشي فعالیت‌های مختلف ورزشی .

7-هماهنگي با مسئول سالنهاي ورزشي در تدوين برنامه.

8-هماهنگی با نمایندگان ورزشی واحدها در اجراي مسابقات طبق تقويم ورزشي مصوب.

9-آماده‌سازی و اعزام تيمهای مختلف ورزشي کارکنان و اساتید به مسابقات استانی و کشوری.

10-تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات.

11-برگزاری کلاس‌های ترم تابستانی برای فرزندان کارکنان در رده‌های سنی مختلف.

 

شرح وظايف مسؤول فوق برنامه ورزشي دانشجويان

 1- تهيه تقويم ورزشي ساليانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت.

2- نظارت بر نحوه انجام فعاليت هاي ورزشي دانشجويان ومربيان وارائه گزارش به مديريت .

3- درخواست وسايل و تجهیزات مورد نياز جهت تيمهای مختلف ورزشی.

4- انتخاب مربيان شايسته جهت رشته‌هاي مختلف ورزشي دانشجويان با هماهنگي مديريت .

5- هماهنگي با مسئول سالنهاي ورزشي در تدوين برنامه.

6- توسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای دانشجویی.

7- اجراي مسابقات متنوع ورزشی درمناسبت‌های مختلف.

8- آماده‌سازی و تدارک اردو برای تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها.

9- معرفی تيمهای منتخب ورزشي به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها.

10-تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات.


 شرح وظایف مسئول آموزش و تحقیقات

 1- برنامه ريزي واحدهاي درسي 1و2 تربيت بدني (برنامه هفتگي وبرنامه امتحانات )

 2- معرفي مدرسين مجرب حق التدريس جهت كلاسهابه مديريت.

3- نظارت مستمر برنحوه فعاليت مربيان حق التدريس وارزشيابي فعاليت كلاسي آنان.

4- درخواست وسايل ورزشي موردنياز جهت كلاسهاي واحد 1و2 .

5- درخواست واحدهاي سمعي وبصري جهت استفاده مربيان ودانشجويان .

6- عقد قراردادبامدرسين واحدهاي تربيت بدني 1و2 .

7- مسئول ثبت نام واحدهاي 1و2 تربيت بدني .

8- ارتباط با دانشكده ها درخصوص ارائه واحدهاي تربيت بدني.

9- مسئول هماهنگي دروس باآموزش كل دانشگاه .

10- بررسي نيازمنديهاي آموزشي.

11- تهيه مواد پژوهشي و تحقيق در خصوص تربيت بدني و ورزش.

12- استفاده از ظرفيت همكاران براي شركت در فعاليت‌هاي مختلف پژوهش

 

 شرح وظايف مسؤول اماكن ورزشي

 1- هماهنگي با مديريت در خصوص ارائه خدمات به تيم و كلاسهاي تربيت بدني طبق برنامه تنظيمي.

2- مسؤول نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي شركت خدماتي و تأسيساتي در اماكن فوق.

3- تأييد حسن انجام كار نفرات خدماتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنان.

4- كنترل و نظارت بر مرخصي هاي ساعتي و روزانه كادرخدماتي .

5- درخواست وسايل مورد نياز سالنها  -از قبيل (وسايل تاسيساتي ,روشنايي و   )

6- هماهنگي با مربيان و مدرسان تربيت بدني و مسؤولين تيمهاي استفاده كننده از سالنها و ميادين ورزشي.

7- هماهنگي با مسئول اجرايي مسابقات ورزشي ومسؤول برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي دانشجويان و كاركنان.

8- درخواست وسايل ورزشي براي سالن.

9- معرفي افراد استفاده كننده ازسالن جهت دريافت كارت ورزشي و بيمه ورزشي.

10- كنترل ونظارت برورود وخروج افراد استفاده كننده از سالن .

11- تاييد ماهانه كاركنان خدماتي هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام كار جهت پرداخت حقوق ماهانه وچگونگي دريافت اضافه كاري .

12- اجراي كارهاي عمراني و تاسيساتي مكانهاي ورزشي

13- تنظيم برنامه سالنها و اماكن ورزشي

14- عقد قرارداد با شرکت‌ها و ادارات برای واگذاری تایم‌های خالی سالن‌ها.

15- رسيدگي به وضعيت عمومي سالنهاي اماكن ورزشي.

16- تجهيز نمودن سالن‌های ورزشي به كيف پزشكي و جعبه کمک‌های اولیه.