شرح وظایف تربیت بدنی

 
شرح وظایف واحد تربیت بدنی  ( ورزش قهرمانی ) 
 1. تبیین و تدوین برنامه‌­های راهبردی کلان حوزه­های ورزش قهرمانی دانشگاهی.
 2. ارتباط و هماهنگی با دانشگاه‌­های تحت پوشش مناطق مختلف ورزش دانشگاهی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، فدراسیون­‌های ورزشی و اداره کل تربیت بدنی وزارت بهداشت و درمان.
 3. برنامه­‌ریزی کلان در سطح توسعه ورزش قهرمانی در جهت رسیدن به سکوهای موفقیت در المپیادها و مسابقات مختلف قهرمانی کشور و مناطق ورزش دانشگاهی.
 4. برنامه­‌ریزی، نظارت و کنترل بر فعالیت‌­های استعدادیابی، تمرینات مستمر تیم­‌های منتخب ورزشی و جذب نخبگان ورزش در دانشگاه.
 5. برنامه­‌ریزی، نظارت و ارزیابی بر عملکرد انجمن‌­های ورزشی بر اساس سیاست­‌ها و اهداف تعیین شده مرکز تربیت بدنی دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان.
 6. تهیه تقویم سالیانه و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
 7. هماهنگی ونظارت بر حسن انجام انتخابات انجمن­‌های ورزشی.
 8. برنامه­‌ریزی، نظارت و اجرای مسابقات رشته­‌های مختلف از نظر کیفی و کمی در دو بخش خواهران و برادران با توجه به امکانات و توانمندی­‌های دانشگاه.امکانات و توانمندی­‌های دانشگاه.
 9. نظارت بر انجام به موقع برنامه­‌های اعزام ورزشکاران و تیم­‌های ورزشی به مسابقات المپیاد، قهرمانی کشور و مناطق ورزش دانشگاهی.
 10. تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحبنظران به‌منظور بهره­‌گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه­‌های ورزش قهرمانی ورزش در زمینه‌­های ورزش قهرمان
 11. برنامه‌­ریزی ونظارت به منظور فراهم نمودن زمینه‌­های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت قهرمانان ورزش قهرمانی و حرفه­ای جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه در راستای تقویت تیم‌­های منتخب ورزشی دانشگاه.حرف‌ه­ای جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه در راستای تقویت تیم­‌های منتخب ورزشی دانشگاه.
 12. نظارت بر حسن انتخاب مربیان شایسته جهت مسئولیت تیم­های ورزشی دانشگاه.
 13. توجه به توانمندی­‌های مربیان شاغل در دانشگاه و استفاده از توانمندی­‌های آنان رای هدایت تیم­‌های ورزشی دانشگاه.
 14. نظارت بر بررسی تطبیقی فعالیت­‌های ورزش قهرمانی در سایردانشگاه‌­ها و تهیه گزارش­‌های ادواری از جایگاه ورزش دانشگاه در رویدادهای مختلف ورزش دانشگاهی ایران.
 15. برنامه‌­ریزی، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهش­‌های کاربردی و آموزش­‌های تخصصی در زمینه ورزش قهرمانی.
 16. آشنایی با تعیین ضوابط فنی و استانداردهای علمی مربوط به رشته­‌های مختلف.
 17. تدوین استراتژی و ارائه شیوه‌­های مناسب در امور بازاریابی، به‌منظور تامین و تقویت بنیه مالی تیم‌­های ورزشی.
 18. بررسی، نظرسنجی و ارائه پیشنهاد احداث اماکن و تاسیسات ورزشی جدید و موردنیاز تربیت بدنی دانشگاه.
 19. تشکیل منظم جلسات انجمن‌­های ورزشی و شوراهای تخصصی و پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن.
 20. بررسی مشکلات مادی و امور رفاهی ورزشکاران، مربیان و تهیه طرح­‌ها و راهکارهای عملی در این زمینه.
 21. انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
شرح وظایف واحد تربیت بدنی  ( ورزش همگانی )
 

» تبیین و تدوین برنامه­های راهبردی کلان حوزه ­های ورزش­ های همگانی دانشگاهی.
» ارتباط و هماهنگی با دانشگاه­ های تحت پوشش مناطق مختلف ورزش دانشگاهی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، فدراسیون­های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و فدراسیون­های ورزشی.
» برنامه ­ریزی کلان در سطح توسعه ورزش­های همگانی در جهت توسعه ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان.
» برنامه ­ریزی، نظارت و کنترل بر رونق رشته ­های مختلف ورزش­های همگانی.
» برنامه ­ریزی، نظارت و ارزیابی بر عملکرد انجمن­های ورزشی بر اساس سیاست­ها و اهداف تعیین شده تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت بهداشت و درمان.
» تهیه و تدوین برنامه ­های راهبردی در خصوص توسعه ورزش­های همگانی در بین دانشجویان.
» تهیه تقویم سالیانه و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
» برنامه ­ریزی، نظارت و اجرای مسابقات رشته ­های مختلف ورزش­های همگانی از نظر کیفی و کمی در دو بخش خواهران و برادران با توجه به امکانات و توانمندی­های دانشگاه.
» نظارت بر انجام به موقع برنامه­ های اعزام ورزشکاران تیم ورزش­های همگانی به مسابقات المپیاد و مناطق ورزش دانشگاهی.
» تشــکیل شوراهای مشورتی متشــکل از مدیران متخصص، اســاتید و صاحب نظران به منظور بهره ­گیـری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه­ های ورزش­های همگانی.
» برنامه­ ریزی و نظارت به منظور فراهم نمودن زمینه­ های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان جهت حضور و مشارکت مستمر در ورزش­های همگانی دانشگاه در راستای تقویت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
» نظارت برحسن انتخاب مربیان شایسته جهت مسئولیت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
» توجه به توانمندی­های مربیان شاغل در دانشگاه و استفاده از توانمندی­های آنان برای هدایت تیم ­های ورزشی دانشگاه.
» نظارت بر بررسی تطبیقی فعالیت­های ورزش همگانی در سایر دانشگاه­ ها و تهیه گزارش ­های ادواری از جایگاه ورزش دانشــگاه  در رویدادهای مختلف ورزش دانشگاهی ایران.
» برنامه­ ریزی، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهش­های کاربردی و آموزش­های تخصصی در زمینه ورزش همگانی.
» تدوین استراتژی و ارائه شیوه ­های مناسب در امور بازاریابی، به منظور تأمین و تقویت بنیه مالی ورزش­های همگانی.
» بررسی، نظرسنجی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و رونق بخشیدن به ورزش همگانی.
» تشکیل منظم جلسات انجمن­ های ورزشی و شوراهای تخصصی و پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن.
» بررسی مشکلات ورزش همگانی و تهیه طرح­ها و راهکارهای عملی ارتقاء در این زمینه.
» پرکردن اوقات فراغت با طراحی برنامه ­های مختلف ورزش­ های همگانی.
» تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی با برگزاری کارگاه ­ها و یا نشست­ ها و همایش­ ها.
» بسترسازی در جهت توسعه سلامت جسمانی و روانی دانشجویان با بکارگیری از ورزش­ های همگانی.
» فراهم آوردن فرصت برابر جهت مشارکت همه دانشجویان (عدم تبعیض).
 
 
 
 
 
 
 
 
 • تعداد بازدید صفحه : 3189