معاونت آموزشی پژوهشی
 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی پرستاریمدیر گروه: دکتر پروانه عزت آقاجری

مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:  Aghajari1391@gmail.com

شماره تماس: 37275551 داخلی 255
دانلود فایل CV
 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس ایمیل و شماره تلفن CV  
دکتر ابراهیم علی افسری استادیار Ebrahim_aliafsari@mrgums.ac.ir
37275551 داخلی 264
دانلود CV
دکتر زیرک استادیار 37275551 داخلی 240 دانلود CV
دکتر منیژه دهی استادیار Manizheh_dehi@mrgums.ac.ir
37275551 داخلی 228
دانلود CV
سمیه قوی پنجه مربی Somayeh_ghavipanjeh@mrgums.ac.ir
37275551 داخلی 251
دانلود CV
آیلین جهانبان مربی aylinjahanban@gamil.com
 
دانلود CV
اسماعیل مقصودی مربی Smko.umsu@yahoo.com
37275551 داخلی 261
دانلود CV
موسی آغال مربی Aghalm6768@gmail.com
دانلود CV