مرکز مشاوره دانشجویی

رویدادها

هفته سلامت مرد

ارائه پوستر هفته سلامت مرد
چهارشنبه چهارم اسفند 1400
تعداد بازدید:66

برگزاری وبینار انگیزش ویژه دانشجویان

برگزاری وبینار انگیزش ویژه دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشجویی
دوشنبه دوم اسفند 1400
تعداد بازدید:59

برگزاری کارگاه انسان در جستجوی معنا

کارگاه انسان در جستجوی معنا ویژه اعضای هیات علمی
دوشنبه یازدهم بهمن 1400
تعداد بازدید:60