نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
زهرا آصفی
نام استاد : زهرا آصفی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی و پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی بالینی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
موسی آغال
نام استاد : موسی آغال
گروه آموزشی : پرستاری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پرستاری داخلی- جراحی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
وحیده ابراهیم زاده عطاری
گروه آموزشی : تغذیه و صنایع غذایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تغذیه
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
بهزاد ابراهیمی
نام استاد : بهزاد ابراهیمی
گروه آموزشی : تغذیه و صنایع غذایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
محمد  احمدپور
نام استاد : محمد احمدپور
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
اللهوردی ارجمند
نام استاد : اللهوردی ارجمند
گروه آموزشی : اتاق عمل و فوریتهای پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیهوشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
فیروز اسماعیل زاده
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اقتصاد سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
فیروز اصلانی
نام استاد : فیروز اصلانی
گروه آموزشی : معارف اسلامی و دروس عمومی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : الهیات و معارف
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
عزیز افتخاری
نام استاد : عزیز افتخاری
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی و پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سم شناسی داروشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
بابک اهرچی فرشی
نام استاد : بابک اهرچی فرشی
گروه آموزشی : علوم بالینی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب نوزادی و پیرامون تولد
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
 
 منوی اصلی