شرح وظایف ثبت نام

 

شرح وظایف ثبت نام

اداره پذیرش ثبت نام و امتحانات یکی از ادارات تابعه مدیریت امور آموزشی دانشکده می باشد که ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته را از بدو ثبت نام بر عهده دارد . اهم ماموریت ها و فرایندهایی که توسط کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد.

1-    پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری

3-    پذیرش دانشجویان ایثارگر منتقل شده بر اساس سهمیه 5% شاهد

4-    انصراف از تحصیل دانشجویان

5-    انتقال دانشجویان به سایر دانشگاهها

6-    پذیرش دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها

7-    میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها

8-    پذیرش دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

9-    خروج از کشور دانشجویان

10-  مرخصی تحصیلی دانشجویان

11-   امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمی

12-   خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان حائز شرایط جهت طرح الزام و عضویت در انجمن داروسازان

13-   خدمات آموزشی مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی برای اداره راهنمایی

14- اعلام وضعیت تحصیلی