برچسب شده با

برچسب شده با تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور رئیس دانشکده، اساتید ، کارکنان و اعضای هیات علمی در سالن جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.
يکشنبه 23 مرداد 1401
مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور هیات رئیسه دانشکده اساتید، هیات علمی و کارکنان برگزار شد.
يکشنبه 2 مرداد 1401