برچسب شده با

برچسب شده با علوم پزشکی مراغه - شماره 47

فرم ثبت نام انتخابات

صفحات/ فرم ثبت نام انتخابات

                           
      فرم ثبت نام انتخابات
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397
تکمیل ظرفیت دانشکده علوم  پزشکی مراغه در آزمون سراسری 1396

صفحات/ تکمیل ظرفیت دانشکده علوم پزشکی مراغه در آزمون سراسری 1396

                           
      تکمیل ظرفیت دانشکده علوم  پزشکی مراغه در آزمون سراسری 1396 تکمیل ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال 1396 به شرح زیر میباشد.
دوشنبه 15 آبان 1396
اخلاق حرفه‌ای

صفحات/ اخلاق حرفه‌ای

                           
      اخلاق حرفه‌ای
پنجشنبه 2 شهريور 1396
دکتر سعید صفیری

صفحات/ دکتر سعید صفیری

                           
      دکتر سعید صفیری
چهارشنبه 18 اسفند 1395
معرفی مدیر گروه بهداشت

صفحات/ معرفی مدیر گروه بهداشت

                           
      معرفی مدیر گروه بهداشت
سه شنبه 30 آذر 1395
دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

صفحات/ دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

                           
      دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش
دوشنبه 22 آذر 1395
شرح وظایف آموزش

صفحات/ شرح وظایف آموزش

                           
      شرح وظایف آموزش
دوشنبه 22 آذر 1395
مقالات ، المپیاد، جشنواره ، منابع الکترونیکی و فرآیندها و...

صفحات/ مقالات ، المپیاد، جشنواره ، منابع الکترونیکی و فرآیندها و...

                           
      مقالات ، المپیاد، جشنواره ، منابع الکترونیکی و فرآیندها و...
دوشنبه 22 آذر 1395
مدیریت امور آموزشی

صفحات/ مدیریت امور آموزشی

                           
      مدیریت امور آموزشی
دوشنبه 22 آذر 1395
ستاد شاهد و ایثارگر

صفحات/ ستاد شاهد و ایثارگر

                           
      ستاد شاهد و ایثارگر
دوشنبه 22 آذر 1395