برچسب شده با

برچسب شده با علوم پزشکی مراغه - شماره 48

فراگیران

صفحات/ فراگیران

                           
      فراگیران
شنبه 27 آذر 1400
اداره دانش آموختگان

صفحات/ اداره دانش آموختگان

                           
      اداره دانش آموختگان
چهارشنبه 5 آبان 1400
ژورنال کلاب‌های گروه پرستاری

صفحات/ ژورنال کلاب‌های گروه پرستاری

                           
      ژورنال کلاب‌های گروه پرستاری
شنبه 1 آبان 1400
حق التدریس

صفحات/ حق التدریس

                           
      حق التدریس
يکشنبه 10 مرداد 1400
اطلاعیه‌ مهم اداره دانش آموختگان

صفحات/ اطلاعیه‌ مهم اداره دانش آموختگان

                           
      اطلاعیه‌ مهم اداره دانش آموختگان
سه شنبه 30 دي 1399
امور هیات علمی

صفحات/ امور هیات علمی

                           
      امور هیات علمی
دوشنبه 29 دي 1399
طرح درس گروه آموزشی بهداشت نیمسال دوم 1399-1398

صفحات/ طرح درس گروه آموزشی بهداشت نیمسال دوم 1399-1398

                           
      طرح درس گروه آموزشی بهداشت نیمسال دوم 1399-1398
دوشنبه 4 فروردين 1399
برنامه امتحانات گروه آموزشی پرستاری

صفحات/ برنامه امتحانات گروه آموزشی پرستاری

                           
      برنامه امتحانات گروه آموزشی پرستاری
سه شنبه 24 دي 1398
معرفی کمیته تحقیقات دانشجوئی

صفحات/ معرفی کمیته تحقیقات دانشجوئی

                           
      معرفی کمیته تحقیقات دانشجوئی
سه شنبه 26 تير 1397
هیات علمی

صفحات/ هیات علمی

                           
      هیات علمی
دوشنبه 11 تير 1397