برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت دانشجویی

فرآیندهای دانشجویی

صفحات/ فرآیندهای دانشجویی

                           
      فرآیندهای دانشجویی
شنبه 29 مهر 1402
امور فرهنگی

صفحات/ امور فرهنگی

                           
      امور فرهنگی
يکشنبه 4 دي 1401
معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

                           
      معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی
يکشنبه 4 دي 1401
سامانه‌های مدیریت دانشجویی و فرهنگی

محتوا/ سامانه‌های مدیریت دانشجویی و فرهنگی

                           
      سامانه‌های مدیریت دانشجویی و فرهنگی سامانه‌ها
يکشنبه 4 دي 1401
مدیریت دانشجویی فرهنگی

صفحات/ مدیریت دانشجویی فرهنگی

                           
      مدیریت دانشجویی فرهنگی
شنبه 3 دي 1401
مدیریت دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ مدیریت دانشجویی و فرهنگی

                           
      مدیریت دانشجویی و فرهنگی
دوشنبه 28 آذر 1401
دومین نشست کمیته رابطین فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد

مطالب/ دومین نشست کمیته رابطین فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد

                           
      دومین نشست کمیته رابطین فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه: ‌لازمه ترویج و گسترش فرهنگ در مجموعه دانشکده، ایجاد ساختار تیمی منسجم و قوی است و این مهم از طریق کمیته رابطین فرهنگی قطعا می تواند اتفاق بیافتد.
سه شنبه 9 خرداد 1396
فوق برنامه ورزشی مدیریت دانشجویی

مطالب/ فوق برنامه ورزشی مدیریت دانشجویی

                           
      فوق برنامه ورزشی مدیریت دانشجویی فوق برنامه ورزشی مدیریت دانشجویی
يکشنبه 10 ارديبهشت 1396
اولین کارگاه سفیران سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 96 برگزار شد

مطالب/ اولین کارگاه سفیران سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 96 برگزار شد

                           
      اولین کارگاه سفیران سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 96 برگزار شد کارگاه سفیران سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور مدیر دانشجویی و فرهنگی، معاون فنی معاونت بهداشتی و با استقبال دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده برگزار شد.
چهارشنبه 30 فروردين 1396
معرفی اداره خوابگاه

صفحات/ معرفی اداره خوابگاه

                           
      معرفی اداره خوابگاه
شنبه 14 آذر 1394