برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه طراحی انواع مطالعات در علوم پزشکی

مطالب/ کارگاه طراحی انواع مطالعات در علوم پزشکی

                           
      کارگاه طراحی انواع مطالعات در علوم پزشکی کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی مراغه با همکاری دانشکده علوم پزشکی خلخال برگزار می‌کند:
سه شنبه 1 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی مراغه با همکاری دانشکده علوم پزشکی خلخال برگزار می‌کند.
سه شنبه 1 آذر 1401
برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی با تدریس خانم دکتر لاله پیاهو
يکشنبه 29 آبان 1401
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار می‌کند

مطالب/ مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار می‌کند

                           
      مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار می‌کند کارگاه مجازی آشنایی با پروپوزال نویسی ویژه کلیه دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار می‌شود.
يکشنبه 15 فروردين 1400