برچسب شده با

برچسب شده با اردوی سیاحتی تفریحی

اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      اردوی سیاحتی،تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه اردوی ،سیاحتی و تفریحی ویژه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی مراغه در اردوگاه المهدی برگزار شد.
جمعه 20 آبان 1401
اردوی سیاحتی و تفریحی  خانوادگی ویژه پرسنل دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت هفته دفاع مقدس

مطالب/ اردوی سیاحتی و تفریحی خانوادگی ویژه پرسنل دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت هفته دفاع مقدس

                           
      اردوی سیاحتی و تفریحی  خانوادگی ویژه پرسنل دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت هفته دفاع مقدس اردوی سیاحتی و تفریحی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری کانون ورزش در ارتفاعات اطراف مراغه برگزار شد.
يکشنبه 11 مهر 1400