برچسب شده با

برچسب شده با معاون اموزشی

مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

مطالب/ مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

                           
      مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور هیات رئیسه دانشکده اساتید، هیات علمی و کارکنان برگزار شد.
يکشنبه 2 مرداد 1401