منوی اصلی
 

معرفی سرپرست مرکز استعداد درخشان

 


دکتر لاله پیاهو

سمت : سرپرست واحد استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی
رشته و مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

Email: llllpayahoo44@gmail.com