رویدادها

طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان

طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان ویژه دانشجویان جدیدالورود
يکشنبه یازدهم دي 1401
تعداد بازدید:43

هفته سلامت مرد

ارائه پوستر هفته سلامت مرد
چهارشنبه چهارم اسفند 1400
تعداد بازدید:226

برگزاری وبینار انگیزش ویژه دانشجویان

برگزاری وبینار انگیزش ویژه دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشجویی
دوشنبه دوم اسفند 1400
تعداد بازدید:216