اخبار مرکز امور هیات علمی

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

دانشکده علوم پزشکی مراغه، به منظور تامین نیازهای آموزشی خود، فراخوان جذب نیروی هیات علمی متعهد خدمت را در رشته پرستاری برگزار می نماید.
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1402

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت(تا تاریخ 1402/04/15 تمدید شد)

دانشکده علوم پزشکی مراغه، به منظور تامین نیازهای آموزشی خود، فراخوان جذب نیروی هیات علمی متعهد خدمت را در رشته های پرستاری،تکنولوژی اتاق عمل، علوم و صنايع غذايي، علوم تغذیه،مامایی/بهداشت باروری، طب سنتی ایرانی، پاتولوژی، مهندسی بهداشت محیط و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می نماید.
يکشنبه بیست و یکم خرداد 1402