کارشناس امور هیات علمی

 
   
        آرین آزادنیا
         کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
         کارشناس طرح‌های تحقیقاتی و دانشجویی
         شماره تماس: 4-37275551(041) داخلی 241
         پست الکترونیک :azadnia.a1989@gmail.com
 
  • ویرایش شده
  • توسط معاونت آموزشی
  • تعداد بازدید صفحه : 869