شماره تلفن‌های معاونت آموزشی

واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن مستقیم داخلی
معاون آموزشی،تحقیقات،دانشجویی و فرهنگی دکتر علی احسانی 37276363 -
مدیر آموزش و تحقیقات دکتر احسان مقدس کیا 37276333 -
مدیر دانشجویی و فرهنگی آقای بهزاد موسی زاده 37279000 -
امور اداری آقای حسین آفتابی 37275550 -
کارشناس تربیت بدنی،نظام وظیفه و صندوق رفاه آقای سیروس کیان‌مهر 37276660 -
اداره مشاوره خانم حاجیه شیدایی 37276367 -
حراست حراست 37277788 -
کمیته انضباطی دکتر پرویز واحدی  54 الی 37275551
37276366
259
تماس مستقیم با آموزش   37277770 -
آموزش خانم چراغی-خانم دبیر
خانم هاتفی
خانم شادمند
خانم فرهودی-خانم عبدی
 54 الی 37275551
37276366
232
233
245
234
حسابداری خانم هاجر مردی-آقای مهری
آقای لطفی‌زاده
 54 الی 37275551
37276366
37277770

223
 
امور فرهنگی دانشجویی خانم لیلا مردی  54 الی 37275551
37276366
244
کارشناس قرآن و عترت،امور شاهد و ایثارگر خانم اصغرزاده  54 الی 37275551
37276366
237
سرپرست امور خوابگاه خانم سعیدی  54 الی 37275551
37276366
231
روابط عمومی خانم اسفندیاری  54 الی 37275551
37276366
231
امور تغذیه خانم بحری  54 الی 37275551
37276366
213
امور فارغ التحصیلان خانم پودینه  54 الی 37275551
37276366
225
پیش شماره استان 041 میباشد