شماره تلفن‌های معاونت آموزشی

شماره تماس و شماره فکس معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه به شرح زیر می‌باشد. جهت دسترسی به داخلی‌های مورد نظر به لینک زیر مراجعه نمایید.

شماره تماس: 54 الی 37275550-041

شماره فکس: 37276364-041

لینک دانلود شماره‌های داخلی