شماره تلفن‌های معاونت آموزشی

واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن مستقیم داخلی
معاون آموزشی،تحقیقات،دانشجویی و فرهنگی دکتر علی سلیمانی 37276363 -
مدیر آموزش و تحقیقات دکتر حسن حسین زادگان 37276333 -
مدیر دانشجویی و فرهنگی آقای بهزاد موسی زاده 37279000 -
امور اداری آقای حسین آفتابی 37275550 -
کارشناس تربیت بدنی،نظام وظیفه و صندوق رفاه آقای سیروس کیان‌مهر 37276660 -
اداره مشاوره خانم حاجیه شیدایی 37276367 -
حراست حراست 37277788 -
کمیته انضباطی دکتر پرویز واحدی 37276365 -
آموزش خانم چراغی-خانم دبیر
خانم هاتفی
خانم شادمند
خانم فرهودی-خانم عبدی
 54 الی 37275551
 
232
233
245
234
حسابداری خانم هاجر مردی-آقای مهری
آقای لطفی‌زاده
54 الی 37275551
223
 
امور فرهنگی دانشجویی خانم لیلا مردی 54 الی 37275551 244
کارشناس قرآن و عترت،امور شاهد و ایثارگر خانم اصغرزاده 54 الی 37275551 237
سرپرست امور خوابگاه خانم سعیدی 54 الی 37275551 235
روابط عمومی خانم اسفندیاری 54 الی 37275551 243
امور تغذیه خانم بحری 54 الی 37275551 238
امور فارغ التحصیلان خانم پودینه 54 الی 37275551 225