میز خدمت الکترونیک

 
ردیف عنوان خدمت شماره تماس و مسئول مربوطه مراحل گردش کار آدرس اینترنتی راهنمای خدمت
1  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسان آموزش
37275551
داخلی233-232-245
فلوچارت hamava.mrgums.ac.ir -اطلاع رسانی در سایت دانشکده و دریافت فرم‌های مربوطه از سایت توسط دانشجو
-ثبت نام بصورت الکترونیکی از طریق سامانه هم‌آوا
2  انتقالی و مهمانی خانم زرین رباع‌الدین نجد
37275551
داخلی233
فلوچارت transmission.behdasht.gov.ir -ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات مطابق با زمانبندی اعلام شده توسط آموزش
-پیگیری مراحل بعدی(بارگزاری مدارک، نتیجه درخواست و ...) از طریق سامانه نقل و انتقالات
3  انتخاب واحد - فلوچارت hamava.mrgums.ac.ir - انتخاب واحد توسط دانشجو بصورت الکترونیکی از طریق سامانه هم آوا طبق تقویم آموزشی
4 درخواست معافیت تحصیلی
دانشجویان ذکور
آقای سیروس کیان‌مهر
37276660
فلوچارت epolice.ir  
5 حذف تکدرس
کارشناسان آموزش
37275551
داخلی233-232-245
فلوچارت hamava.mrgums.ac.ir -ارائه درخواست حذف تکدرس توسط دانشجو به آموزش
-حذف درس توسط  از طریق سامانه هم آوا دانشجو پس از تایید آموزش
6 امتحانات کارشناسان آموزش
37275551
داخلی233-232-245
فلوچارت azmoon.mrgums.ac.ir -در صورت برگزاری مجازی ازمون از طریق سامانه آزمون
-در صورت برگزاری حضوری طبق برنامه ریزی امتحانات توسط آموزش
7  اعتراض به نمره توسط دانشجو - فلوچارت hamava.mrgums.ac.ir -اعتراض توسط توسط دانشجو از طریق سامانه هم‌آوا و دریافت نظر استاد و تغییر نمره در صورت صلاحدید استاد از طریق سامانه هم‌آوا
8  ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دکتر الهامه نیکخواه
37275551
داخلی 224
فلوچارت  لینک فرم‌ها و شیوه نامه امتیاز دهی -تکمیل فرم ترفیع پایه توسط عضو هیات علمی و ارائه مستندات
-تشکیل جلسه ترفیع پایه جهت بررسی مستندات و امتیازدهی
-اعلام به کارگزینی درصورت کسب امتیاز
 
9 ارتقای اعضای هیات علمی دکتر الهامه نیکخواه
37275551
داخلی 224
فلوچارت لینک جداول، شیوه‌نامه‌ها و صورتجلسه ارتقا -درخواست ارتقا توسط عضو هیات علمی
-انجام استعلام‌های مربوطه توسط معاونت آموزشی و پژوهشی
-طرح در کمیته منتخب دانشکده و محاسبه امتیازات
-ارسال امتیازات محاسبه شده به هیات ممیزه جذب مرکزی
10  صدور گواهینامه موقت تحصیلی خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت - -اتمام طرح
-داشتن کارت پایان خدمت آقایان
-درخواست کتبی از طریق ایمیل(graduate.maragheh@gmail.com)
-دریافت گواهی موقت(ارسال پستی در صورت تمایل)
11  صدور دانشنامه خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت eg.behdasht.gov.ir  
12  صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت eg.behdasht.gov.ir  
13  فراغت از تحصیل خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت medicalportal.behdasht.gov.ir
-اعلام فراغت توسط آموزش به اداره دانش‌آموختگان
-تایید فراغت از تحصیل در پورتال وزارت بهداشت
14  مرخصی تحصیلی کارشناسان آموزش
37275551
داخلی233-232-245
فلوچارت - - ارائه درخواست مرخصی تحصیلی به کارشناس مربوطه قبل از شروع ترم
-تشکیل جلسه شورای آموزشی جهت اعلام نظر در خصوص درخواست ارائه شده
-پیگیری دانشجو جهت اطلاع از نتیجه درخواست
15  کار دانشجویی   فلوچارت    
16 انتخاب مدرسین حق‌التدریس   فلوچارت    
17 انتخاب اعضای هیات علمی متعهدین خدمت   فلوچارت    
18 ارزشیابی اعضای هیات علمی   فلوچارت    
19 صدور تاییدیه تحصیلی خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت - -دریافت فرم درخواست تاییدیه تحصیلی از مراکز و موسسات
-ارائه پایان طرح نیروی انسانی
-ارائه آخرین صورت وضعیت بدهی به صندوق رفاه
-ارسال محرمانه به مرکز مربوطه
20 تعویض دانشنامه خانم کبری پودینه
37275551 داخلی225
فلوچارت - -علت تعویض(تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای یا مخدوش شدن)
-تحویل دانشنامه قبلی
-صدور دانشنامه جدید و تحویل به ذینفع