تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 1068

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل بتحصیل میرساند سامانه نقل و انتقال از تاریخ 1399/08/17 لغایت 1399/08/18 بمدت دو روز برای آخرین نوبت جهت دانشجویان متقاضی انتقال فعال میباشد.
به اطلاع دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل بتحصیل میرساند سامانه نقل و انتقال از تاریخ 1399/08/17 لغایت 1399/08/18 بمدت دو روز برای آخرین نوبت جهت دانشجویان متقاضی انتقال فعال میباشد.

آدرس سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر:

https://shahedtransmission.behdasht.gov.ir
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 18 آبان 1399
  • ساعت 14
  • توسط خانم گنج پور
  • تعداد بازدید 462
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh