تاریخ : شنبه 21 اسفند 1400
کد 1407

برگزاری جلسه آموزشی توجیحی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه

جلسه آموزشی توجیحی با عنوان وظایف و کارکردهای استاد مشاور و ایین نامه های مربوط توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.

به گزارش مفدا مراغه، جلسه آموزشی توجیهی با عنوان : وظایف و کارکردهای استاد مشاور و ایین نامه های مربوط توسط مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.

در بخش نخست جلسه دکتر مجتبی ضیایی، عضو محترم هیات علمی دانشکده و مسئول اساتید مشاور، در خصوص وظایف و آیین نامه های استاد مشاور توضیحات مبسوطی ارایه نمودند.

در بخش بعدی جلسه، خانم حاجیه شیدایی عضو محترم هیات علمی و مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی نیز به ارایه نکاتی در خصوص نقش اساتید مشاور در مقابله با اقدامات و افکار خود اسیب رسان در دانشجویان پرداختند.

  • نوشته شده
  • در شنبه 21 اسفند 1400
  • ساعت 10
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • تعداد بازدید 19
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh