تاریخ : سه شنبه 1 آذر 1401
کد 1591

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه؛

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر آرمان لطیفی به عنوان " رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی" دانشکده علوم پزشکی مراغه منصوب گردید.
به گزارش مفدا مراغه، طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر آرمان لطیفی به عنوان  " رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی" دانشکده علوم پزشکی مراغه منصوب گردید.
دکتر آرمان لطیفی عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته بهداشت در دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشند.
همچنین در این حکم از زحمات خانم دکتر صدیقه صلواتی در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 1 آذر 1401
  • ساعت 10
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • تعداد بازدید 29
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh