معاونت آموزشی پژوهشی
 
تاریخ : چهارشنبه 2 تير 1395
کد 239

سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان

 

دانشجویان متقاضی انتقالی یا میهمانی جهت ارسال مدارک به دانشگاه مقصد ، ورود و ثبت مجدد اطلاعات ، طبق جدول زمانبندی  ذیل در سامانه نقل و انتقالات الزامی است ، در ضمن متقاضیان میهمانی لازم است واحدهای پیشنهادی را طبق ترم بندی دانشکده در فرم ثبت نمایند.

 

 

 

ورود به سامانه درخواست انتقالی توسط دانشجویان

 

فرم درخواست میهمانی جهت اسکن و بارگذاری در سامانه

 

ورود به سامانه درخواست میهمانی توسط دانشجویان


بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان توسط کارشناسان دانشگاهجدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان جهت نیمسال دوم 98-97