تاریخ : چهارشنبه 2 تير 1395
کد 239

سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان

دانشجویان متقاضی انتقالی یا میهمانی جهت ارسال مدارک به دانشگاه مقصد ، ورود و ثبت مجدد اطلاعات ، طبق جدول زمانبندی  ذیل در سامانه نقل و انتقالات الزامی است ، در ضمن متقاضیان میهمانی لازم است واحدهای پیشنهادی را طبق ترم بندی دانشکده در فرم ثبت نمایند.