معاونت آموزشی
 
تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395
کد 333

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی مدیران و دبیران ستاد های شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در وزارت بهداشت گرد هم آمدند.
 در این جلسه  که با حضور مسئول ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده همراه بود، مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر گزارش مختصری از نحوه اجرای ترم تابستانی و عملکرد سامانه جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثار گر در دانشگاه ها را ارائه کرد. پرسش و پاسخ در خصوص مسائل آموزشی با دبیران، برنامه ریزی در خصوص تعیین شاخص های انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی و مروری بر عملکرد فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر از دیگر برنامه های این نشست بو
د.