تاریخ : سه شنبه 20 شهريور 1397
کد 656

شهرستان مراغه از کمبود نیروی متخصص در بخش درمان رنج می برد

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در جلسه بررسی مسائل ومشکلات سلامت شهرستان در حضور وزیربهداشت گفت: 🔹شهرستان مراغه از کمبود نیروی متخصص در بخش درمان رنج می برد که امیدواریم اقدامات و برنامه ریزی های اساسی در این زمینه از سوی وزارت بهداشت انجام شود.
اصغر تنومند به طرح های افتتاح شده بهداشت و درمان شهرستان در جریان سفر وزیر اشاره کرد و افزود: اورژانس جدید بیمارستان امیرالمونین (ع)، توسعه بلوک های زایمانی، بخش آنژیوگرافی و اتاق های عمل قلب، مراقب های ویژه نوزادان و اطفال، مرکز جامع سلامت خداجو و نیز فاز اول مرکز آموزشی درمانی سینا 6 طرح بهره برداری شده در شهرستان هستند.

وی با اشاره به تکمیل فاز اول بیمارستان سینای مراغه افزود: برای این مرکز آموزشی و درمانی با زیربنای 11 هزار مترمربع با ظرفیت 100 تخت، 420 میلیارد ریال و برای تجهیز آن نیز 400 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) با زیربنای یک هزار و 400 مترمربع و ظرفیت 20 تخت و 28 میلیارد ریال و نیز بخش آنژیوگرافی با ظرفیت 20 تخت و پنج اتاق جراحی قلب با یک هزار و 400 متر مربع و در مجموع با 30 میلیارد ریال ایجاد شده است.

تنومند اضافه کرد: همچنین بلوک زایمانی با یک هزار متر مربع زیربنا و ظرفیت هشت تخت با 20 میلیارد ریال اعتبار و بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) و اطفال با زیربنای یک هزار دکتر تنومند با اشا ه به اینکه امروز مرکز جامع سلامت خداجو با زیربنای یک هزار و 350 مترمربع و 25 میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده و به بهره برداری رسید، گفت: با بهره برداری از این طرح ها، 153 تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی مراغه افزوده شد.
وجود بیمارستان های شهید بهشتی ، امیرالمومنین و بیمارستان در حال احداث سینا با مجموع بیش از 420 تخت بیمارستانی، این شهرستان را به قطب خدمات درمانی در جنوب استان تبدیل کرده است