تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397
کد 681

چهارمین نشست هم اندیشی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با اعضا هیئت علمی برگزار شد

این نشست صمیمانه با حضور دکتر اصغر تنومند ، معاون آموزشی پژوهشی و دانشجوئی دکتر فرید اعلائی ، سایر معاونین و اکثریت اعضای هیئت علمی دانشکده،به منظور بررسی راهکارهای توسعه و پیشرفت دانشکده و رفع مشکلات وموانع در خصوص حوزه های مختلف فعالیتی دانشکده از جمله موضوعات علمی و پژوهشی، مسائل صنفی ورفاهی و توسعه ایدر محل سالن مهارتهای بالینی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ، درابتدای جلسه دکتر اصغر تنومند رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده گفت: این نشست ها ثمرات مثبت فراوانی دارد و موجب پیشبرد اهداف و برنامه ها ی دانشکده خواهد شد
دکتر تنومند افزود : مگر همه ما خود را در قالب یک تیم منسجم ببینیم که یک سری اهداف مشترک را دنبال می کند ، به گونه ای که همه افراد در جایگاه خود تلاش پیش برنده داشته باشد قطعا بر مشکلات فائق خواهیم آمد
تنومند عنوان کرد: امروزه که در شرایط سخت تری از لحاظ مالی هستیم، ضرورت این هم اندیشی ها بیش از پیش نمایان می شود و از این رو باید همواره به این امر توجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم پرداختن به امر پژوهش اشاره کرد و گفت: توجه به این موضوع باید همواره مد نظر باشد و پژوهش ها در راستای نیازهای کشور صورت گیرد تا کاربردی و به منظور رفع مشکلات باشد.
در ادامه جلسه اساتید دانشکده نکته نظرات خود در خصوص روند فعالیتی دانشکده در زمینه های مختلف را مطرح ومورد بحث وبررسی قرار دادند که در خصوص موضوعات مطرح شده تصمیمات لازم اتخاذ وراهکارهای مطلوب ارائه گردید.
captcha refresh