معاونت آموزشی
 
تاریخ : چهارشنبه 12 دي 1397
کد 699

کارگاه نویسندگی خلاقانه در رسانه و نشریات در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد

در راستای توانمند سازی وکیفیت بخشی به فعالیتهای مطبوعاتی دانشجویان این کارگاه با استقبال دانشجویان دست اندر کار برگزار گردید

این کارگاه به همت بسیج دانشجویی علوم پزشکی مراغه  که دارای چند نشریه فعال دانشجوئی می باشد برپا گردید
مدرس کارگاه آقای رضا پیوندی دانشجوی اطاق عمل دانشکده ، مدیرمسئول نشریه فدک جوان و عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریاتدانشجوئی وزارت بهداشت مباحث بسیار کاربردی را در سطح مقدماتی و به زبان ساده در خصوص اصول فعالیت نشریات دانشجوئی برای مستمعین بیان کرد

 در این کارگاه که با شرکت جمعی از دانشجویان علاقه مند برگزار گردید؛ شرکت کنندگان با مفهوم «سواد رسانه ای» و اهمیت آن در جامعه امروزی آشنا گردیدند. هم چنین مهارت های خلاقیت در نویسندگی نیز برای شرکت کنندگان نیز بیان گردید.