معاونت آموزشی
 
تاریخ : چهارشنبه 12 دي 1397
کد 711

حضور تیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دراولین همایش دانشجویی اتاق عمل کشور

همزمان با برگزاری اولین همایش دانشجویی اتاق عمل کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیم اعزامی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده که متشکل از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشکده بود در این همایش شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی ، اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن منتشر خواهد شد.

این همایش در حوزه های پرستاری – جراحی ، جراحی ، مراقبت پزشکیرا شامل می شد که به ترتیب توسط گروهای زیر برگزار شد 

برگزار کننده: گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پرستاری – جراحی ، جراحی ، مراقبت پزشکی

برگزار کننده: گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

 گفتنی است تیم دانشکده علوم پزشکی مراغه با 8 مقاله پذیرفته شده در این همایش که به صورت ارائه پوستر ارائه گردیده بود در این همایش شرکت داشت.