معاونت آموزشی
 
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 734
دانشجویان ورودی بهمن جهت ثبت نام خوابگاه دانشجویی در تاریخهای 10 و 11 بهمن ماه به مسئول امور خوابگاهها (سرکار خانم سعیدی) مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس: 04137275551 داخلی