معاونت آموزشی
 
تاریخ : يکشنبه 25 فروردين 1398
کد 775

راه اندازی سامانه نوید

به اطلاع اساتید و دانشجویان میرساند سامانه نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) دانشکده علوم پزشکی مراغه راه اندازی شده و از طریق آدرس http://mrgumsnavid.vums.ac.ir  قابل دسترسی میباشد.

 جهت دریافت فایل راهنمای کاربا سامانه نوید در سطح دانشجو کلیک نمائید.
  • نوشته شده
  • توسط خانم گنج پور