معاونت آموزشی
 
تاریخ : سه شنبه 11 تير 1398
کد 838

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

اخلاق حرفه ای مرتبط با تعهد شغلی و مسئولیت پذیری در حوزه شغلی است و بدون در نظر گرفتن توانمندی ها و مهارت های نیروی انسانی، صحبت کردن از اخلاق حرفه ای بی معنی است.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ،کنفرانس علمی اخلاقی حرفه ای توسط معاونت آموزشی ، پؤوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه و با همکاری آموزش مداوم و با حضور دکتر مهران سیف فرشد ،دکتر امیر محمد رضائیان فیاض و دکتر سعید پیروی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.

در ابتدا دکتر مهران سیف فرشد به اهمیت اخلاق حرفه ای در جوامع زندگی بشری پرداخت و گفت : اخلاق حرفه ای به عنوان تعهدی که فرد در مقابل معیارهای وابسته به حرفه خود باید داشته باشد و به امید آنکه مولفه های اخلاق حرفه ای از جمله تعهد شغلی، مسئولیت پذیری، انصاف و عدالت مورد تاکید قرار گیرند و بتوانیم به راهبردهای اعمال معیارهای اخلاق حرفه ای دست یابیم.

وی افزود : انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در سازمان است و توجه به این عامل استراتژیک در محیط کار و فعالیت، تعالی و رشد مجموعه را به دنبال خواهد داشت. از این رو، اخلاق حرفه ای با توجه به ارائه راهکارهای سالم سازی ارتباطات درون سازمانی، نقشی مهم در این مورد ایفا خواهد نمود.

در ادامه دکتر سعید پیروی در مورد اخلاق حرفه ای گفت : مجموعه آموزشی ما یک مجموعه پزشکی است و دائم با بیمار سر و کار دارد بنابراین دانشجویانی که از مرکز پزشکی فارغ التحصیل می شوند باید پیش از هر چیزی اخلاق حرفه ای را پیشه کار خود قرار دهند تا بتوانند در بدترین شرایط بیمار به حقوق بیمار و ملاحظات اخلاقی وی در مراحل پایانی حیات پایبند باشند.

در ایان این کنفرانس دکتر امیر محمد رضائیان فیاض نکته نظرات خود را در مورد اخلاق حرفه ای بیان کرد و گفت : اخلاق حرفه‌ای به مسائل و پرسش‌های اخلاقی و اصول و ارزش‌های اخلاقی یک نظام حرفه‌ای می‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه‌ای است.

وی افزود : مقصود از اخلاق حرفه‌ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.

وی خاطر نشان کرد :با توجه به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در توسعة سازمان، لازم است در تعیین اثربخشی و هدایت  منابع انسانی به میزان آموزش اخلاق حرفه‌ای در سازمان توجه شود. البته در زمینه مذکور از جمله موانع تغییر رفتار اخلاقی در هر سازمان، جهل و ناآشنایی کارکنان از اخلاقیات شغل و سازمان بیان شده است. با توجه به اینکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش توسعه یابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز هر شغل به کارکنان، ایجاد روحیة تعاون، کار مشترک و دسته‌جمعی و به ویژه اخلاق اداری و سازمانی جزو برنامه‌های آموزش در سازمان قرار گیرد.

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 11 تير 1398
  • ساعت 08
  • توسط روابط عمومی معاونت اموزشی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh