آزمایشگاه کشت سلول با هدف پاسخگویی به نیازهای اساتید، دانشجویان و محققین رشته های مختلف علوم پایه در طبقه همکف ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مراغه واقع در بوده و در حال حاضر از سه اتاق مجزا که هر کدام به ترتیب  6،  8 و 9 متر مربع فضا دارند تشکیل شده است . این آزمایشگاه کارخود را با هدف جداسازی و مطالعه سلول های بنیادی آغاز کرده است . از پاییز امسال (1397)  نیز رده های مختلفی از سلول های سرطانی توسط محققین این دانشکده گردآوری شده و چندین طرح پژوهشی در حال اجراست و آماده همکاری با محققین و پژوهشگران رشته های علوم پایه و علوم زیستی دانشگاه های مختلف می باشد.
 
سرپرست آزمایشگاه : دکتر الهامه نیکخواه
 
تلفن تماس: 37275551 داخلی 275