تجهیزات موجود در آزمایشگاه کشت سلول
هود کلاس 2 Laminar Flow Hoods ) )
این دستگاه به کمک فیلتر های هپا، ذرات و میکروارگانیسم های موجود در فضا را گرفته و یک فضای استریل برای کار با سلول ایجاد می کند. آزمایشگاه کشت سلول داراي 2 هود لامینار می باشد که با شماره هاي 1 و 2 شماره گذاري شده اند. این هودها مناسب کشت سلول هستند و داراي فیلتر HEPA (High Efficiency Particle)می باشند.

انکوباتور CO2 دار
اتاق کشت سلول داراي یک انکوباتور CO2 می باشد. این دستگاه شرایط بهینه لازم برای رشد سلول ها نظیر دما ، رطوبت و سطح مناسبی از دی اكسید كربن را فراهم می آورد . انکوباتور با فشردن سوییچ اصلی روشن و خاموش می شود. انکوباتور، با حرارت 37 درجه سانتی گراد،  CO25 % و رطوبت 90 % (براي سل لاین سرطانی) تنظیم شده است. اغلب محیط كشت های مجود دارای بی كربنات سدیم هستند كه به كمك دی اكسید كربن موجود در انكوباتور سیستم بافری مناسبی برای تنظیم PH فراهم می آورند . ارغوانی شدن محیط كشت بودن سلول نشانه كم بودن دی اكسید كربن و و زرد شدن آن نشانه زیاد بودن دی اكسید كربن است. رطوبت انكوباتور از آب مقطر استریلی كه درسینی استیل مخصوص داخل آن ریخته شده است فراهم می گردد . تنظیمات لازم از قبل به دستگاه داده شده است. دستگاه آماده برای گذاشتن ظروف حاوی سلول می باشد.

ترازوی دیجیتال
جهت توزین مواد با دقت 0.0000 استفاده می گردد.

فور یا اون
از این دستگاه جهت ایجاد حرارت خشک برای استریل کردن لوازم شیشه ای و فلزی استفاده می گردد.

میکروسکوپ نوری معمولی
میکروسکوپ نوری یا ریزنمای نوری برای بزرگنمائی‌های متفاوت برای بررسی موجودات و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل بررسی نیستند، کاربرد دارد.

میکروسکوپ  فاز کنتراست
از این میکروسکوپ جهت شمارش سلولی و بررسی مورفولوژی و تعیین حیات سلول وجود یک میکروسکوپ نوری مجهز به فاز کنتراست در اتاق کشت لازم است . سلول های کشت داده شده هر روز باید از نظر میزان رشد ، مورفولوژی سلول و احتمال آلودگی با باکتری ها و قارچ ها با این میکروسکوپ بررسی شوند.

میکروسکوپ فلورسانس
انواع خاصي از ميکروسکوپ نوري که منبع نور آن پرتوهاي فرابنفش است. براي مشاهده نمونه زير اين ميکروسکوپ ها بخش ها يا ملکول هاي ويژه داخل سلول با مواد فلورسانت يا نورافشان رنگ آميزي مي شوند. زماني که هدف، تشخيص پروتئين هاي خاص يا جايگاه آنها در سلول باشد، روش هاي معمولي رنگ آميزي که پروتئين ها را به طور عام رنگ مي کنند قابل استفاده نيست. براي رنگ آميزي اختصاصي، معمولا از پادتن هاي اختصاصي متصل به مواد فلورسانت استفاده مي شود. مواد فلورسانت نور را در طول موج فرابنفش جذب مي کنند و در طول موج بلندتري در طيف مرئي تابش مي کنند. تصويري که ديده مي شود حاصل نور تابش شده از نمونه است. رودامين و فلورسئين دو نوع از رنگ هاي معمول فلورسانت هستند که به ترتيب نور قرمز و سبز از خود تابش مي کنند.

سانتریفوژ یخچال دار
از سانتریفوژ یخچال دار جهت  ایجاد نیروی گریز از مرکز و جداسازی مواد در یک محلول حساس به حرارت استفاده می شود.

میکروپلیت ریدر
دستگاه میکروپلیت ریدر (Microplate–Reader) معمولا به نام های میکروفتومتریک – پلیت ریدر ،دستگاه الایزا ریدر و خوانش گر الایزا نیز نامیده می شود . یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج فتومتریک آزمایش ها طراحی شده است.

گاز فشرده  : CO2
جهت تامین CO2 برای انکوباتور استفاده می گردد. بایستی نصب کپسول توسط تکنسین تاسیسات صورت گیرد.

تانک ازت مایع
ازت مایع با دمایی نزدیک به 196 درجه زیر صفرمحیط مناسبی براي نگهداري طولانی مدت سلول ها و اصطلاحا فریز آنها می باشد. این عمل به منظور ممانعت از جهش سلولی و محافظت از لاین سلولی در مقابل آلودگی و دیگر اتفاقات ناگوار صورت می پذیرد. تانک ازت براي نگهداري طولانی مدت سلول ها بوده و بنابراین از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

یخچال و فریزر
یک دستگاه یخچال و فریزر معمولی جهت نگهداری انواع محیط های کشت، بافرها و ... در آزمایشگاه کشت سلول موجود می باشد.
دیپ فریزر 80- درجه دو درب با دو سیکل برودت
 فریزرهای فوق سرد آزمایشگاهی برای ذخیره سازی مواد زیستی نظیر ویروس ، باکتری ها ، سلول های یوکاریوت ، خون و نطفه طراحی شده اند.
 
لاگ بوک دستگاه ها

دفترچه ای میباشد که کاربر هر دستگاه موظف است پس از استفاده از دستگاه نام و نام خانوادگی ،تاریخ و ساعت استفاده از دستگاه و نیز وضعیت دستگاه حین استفاده سالم یا معیوب بودن احتمالی را در آن یادداشت نماید.