معرفی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

 بهزاد موسی زاده
مدیر دانشجویی و فرهنگی
 
     سوابق اجرائی :
- مسئول روابط عمومی
- مسئول دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی
- مسئول دبیرخانه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
- مسئول دبیرخانه پایش برنامه عملیاتی
 
شماره تلفن مستقیم:۳۷۲۷۹۰۰۰-041
 
  • تعداد بازدید صفحه : 1185