شرایط واگذاری خوابگاه

شرایط واگذاری خوابگاه

با توجه به شرایط، ضوابط، قوانین و نبود ظرفیت؛ به دانشجوdان شبانه ،انتقالی ،مهمان ،جابجایی ،بورسیه و سنوات گذشته و همچنین به علت محدودیت ایجاد شده و نبود ظرفیت به کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی  و بعد از آن خوابگاه واگذار نمی‌شود.

-  لازم به توضیح است برای سایر دانشجویان نیز واگذاری خوابگاه به علت  محدودیت و نبود ظرفیت  از طریق امتیازبندی و تکمیل  فرم تقاضای خوابگاه دانشجویی و احراز شرایط  انجام خواهد گرفت.

- واجدين شرايط دريافت خوابگاه بايستی آئين‌نامه و مقررات خوابگاه را به دقت مطالعه نمایند.(در همين سايت موجود می‌باشد)

 - لازم به توضيح است كه تهيه - بالش- ملافه - پتو جزو لوازم شخصی دانشجو بوده و تهيه آنها بعهده دانشجو می‌باشد

 

ارتباط با اداره  امور خوابگاه‌ها

 آدرس : جاده تهران – مراغه داخل دانشكده علوم پزشكي مراغه –ساختمان مركزي معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشکی – طبقه دوم  اتاق امور خوابگاهها تلفن 37275551 داخلی 231


مراحل انجام تسویه حساب

مراحل انجام تسویه حساب خوابگاه:

تسویه حساب موقت مجردی: 1- دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها

تسویه حساب دائم مجردی: 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها

 

جابجایی داخل خوابگاه: 1- تحویل در خواست جابجایی به اداره امور خوابگاهها 2- بررسی درخواست جابجایی توسط اداره امورخوابگاه 3- معرفی به خوابگاه 4- هماهنگی با مسئول خوابگاه وانجام جابجایی
 

  • تعداد بازدید صفحه : 6942