معاونت آموزشی پژوهشی
 

ارتباط با ما

 
» پست الکترونیکی مدیریت: Nikkhah.elhameh@mrgums.ac.ir

» نشانی پستی: آذربایجان شرقی، مراغه، بالاتر از میدان مجلس، روبروی دانشگاه
                            پیام نور، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

» تلفن تماس: 37275551-041 داخلی 224