معرفی کمیته اخلاق

 

معرفی کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش علوم پزشکی و حفاظت از آزمودنی های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه های شرعی، حقوقی و اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، کمیته های منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی تشکیل شده اند. به همین منظور این کمیته در سال 1394   به صورت مستقل  اولین جلسه رسمی کمیته اخلاق در پژوهش بر طبق دستور العمل وزارت متبوع در دانشکده علوم پزشکی  مراغه تشکیل و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

 

اهداف کمیته اخلاق در پژوهش به شرح زیر می باشد:

       1-مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

2- حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

3- رعایت موازین شرعی و حقوقی و اخلاقی درتمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک، بالینی و علوم پایه

4- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاقی اسلامی و ملی

5- بررسی طرحهای پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلف پژوهشی و سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

6- ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی و کشوری

 

راهنمای گردش کار کمیته اخلاق

اعضای کمیته اخلاق دانشگاه

مشاورین کمیته اخلاق دانشگاه

همکاران

فرم ها

آئین نامه ها

فلوچارت ها

بخشنامه ها

اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش

برنامه زمانی جلسات

پیوندهای مفید

تماس با کمیته اخلاق دانشگاه