معاونت آموزشی
 

مسئول فنی و تاسیسات


 

میلاد امینی- مسئول فنی و تاسیسات

مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی IT

سابقه کار : 5 سال