آدرس ارتباط

آدرس : آذربایجان شرقی ، مراغه ،کیلومتر 2 جاده مراغه - تهران ، روبروی دانشگاه پیام نور،معاونت آموزشی،پژوهشی ، دانشجویی
دورنگار : 37276364-041 شماره تلفن مستقیم  :37276363-041
صندوق پستی :448 کد پستی : 78151-55158
  پست الکترونیک : amozeshi.mrgums@gmail.com