معاونت آموزشی
 

آدرس ارتباط

درس : آذربایجان شرقی ، مراغه ،کیلومتر 2 جاده مراغه - تهران ، روبروی دانشگاه پیام نور،معاونت آموزشی،دانشجویی و پژوهشی
دورنگار : 37276365-041 شماره تلفن تماس : 3-37275551-041
صندوق پستی :448 کد پستی : 78151-55158