بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

بسته اخلاق حرفه ای

مسئول بسته: دکتر وحیده ابراهیم زاده عطاری

اعضای بسته : دکتر غلامرضا فرید اعلایی- دکتر سجاد احمدی – دکتر سعید پیروی -دکتر الهامه نیکخواه – دکتر امیر محمد رضاییان فیاض – دکتر امیر حسن زاده - دکتر عزیز افتخاری - حجه السلام والمسلمین حاج آقا اصلانی- خانم شیدایی- خانم علیزاده – خانم جهانبان

فایل بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 

 
 معاونت آموزشی