بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

بسته اخلاق حرفه ای

مسئول بسته: دکتر حسین حسین زادگان

اعضای بسته : دکتر غلامرضا فرید اعلایی- دکتر سجاد احمدی – دکتر الهامه نیکخواه – دکتر امیر محمد رضاییان فیاض – دکتر امیر حسن زاده - حجه السلام والمسلمین حاج آقا اصلانی- خانم شیدایی- خانم علیزاده – خانم جهانبان – خانم افشاری


فایل بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 

 
 معاونت آموزشی