معاونت آموزشی پژوهشی
 

اطلاعیه‌ مهم اداره دانش آموختگان

قابل توجه فارغ التحصیلان جهت درخواست در خصوص صدور گواهی موقت، دانشنامه و ...
 
به اطلاع دانش‌آموختگان محترم میرساند هر درخواستی در خصوص صدور گواهی موقت، صدور دانشنامه، تعهدات و ... داشته باشند، درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز را به کارشناس مربوطه سرکار خانم پودینه به آدرس پست الکترونیکی زیر ایمیل نموده و ۴۸ ساعت بعد از طریق تماس تلفنی پیگیری نمایند
 
Graduate.maragheh@gmail.com