اهداف و رسالت گروه مهندسی بهداشت محیط


تاریخچه گروه:
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط یکی از 10 گروه آموزشی موجود در دانشکده علوم پزشکی مراغه است. این گروه دارای 3 عضو هیأت علمی دارای مدرک دکتری و 1 عضو هیأت علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط می باشد. با توجه به جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، این شورا با پذیرش تعداد 20 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت از مهرماه 1400 در این دانشکده موافقت نموده است.
بیانیه ارزشها:
گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی مراغه به ارزشهای زیر پایبند است:
 • حفظ کرامت انسانی در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • قانونمداری در تمامی سطوح و شئون
 • تکریم و اعتلای جایگاه علم و فناوری
 • عدالت محوری در تمامی ابعاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • اخلاق مداری و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
 • پاسخگویی اجتماعی نسبت به مشکلات و مسائل روز کشور
 
بیانیه رسالت  (ماموریت):
 • رسالت گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی مراغه، تربیت دانش آموختگان آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و محیط در حیطه علوم مهندسی بهداشت محیط شامل آب، خاک، فاضلاب، هوا و پسماند می باشد
 • این گروه آموزشی به تبعیت از اسناد بالادستی از جمله سند برنامه ششم توسعه کشور، سند چشم انداز 1404، سند تحول سلامت کشور، و سند تدبیر و توسعه شهرستان مراغه و با عنایت به برنامه راهبردی دانشکده علوم پزشکی مراغه، ضمن پایبندی به اصل پاسخگویی نسبت به نیازهای جامعه در راستای شکوفایی استعدادهای علمی و فنی دانشجویان با استفاده از شیوه های نوین فناوری در حوزه های آموزشی و پژوهشی گام بر می دارد و همزمان خود را متعهد به ایجاد بستری برای ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی و کارشناسان گروه در ارائه خدمات اموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و خلق ثروت از دانش می داند.
 • گروه بهداشت محیط در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود، با بهره مندی از نیروهای جوان، کارآمد و باانگیزه، و با بهره گیری از دانش و مهارت تخصصی ایشان در خصوص مشاوره به ذینفعان من جمله بیمارستان ها، شرکت آب و فاضلاب، امور منابع آب، محیط زیست و ...  نقش ویژه ای را در حل مسائل زیست محیطی و ارتقای سلامت مردم شریف شهرستان مراغه  ایفا می نماید. 
 • این گروه برای دستیابی به اهداف خود در خصوص پرورش نیروهای متعهد، متخصص و با اخلاق مهندسی بهداشت محیط ، به ارتقای دانش و مهارت دانشجویان در زمینه های وظایف مراقبتی، نظارتی، مشاوره ای، آموزشی، اجرایی و پژوهشی ایشان اهتمام ورزیده و با تولید شواهد علمی و معتبر، نقش ویژه ای را در کمک به سیاستگذاری آگاه از شواهد در خصوص کاهش تهدید کننده های زیست محیطی سلامت شهرستان ایفا می کند.
 
از مهم‌ترین اهداف گروه مهندسی بهداشت محیط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ارتقای کمی و کیفی تعداد طرح های پژوهشی گروه بر اساس اولویت تهدید کننده های زیست محیطی سلامت در شهرستان
 • افزایش مشارکت گروه در تولید و ارائه شواهد حاصل از پژوهش های کاربردی به سیاستگذاران محلی شهرستان
 • افزایش کمی و کیفی ارتباط دانش و صنعت در گروه در راستای کارآفرینی، تولید فناوری و ثروت
 • افزایش ارتباطات برون بخشی در راستای خدمات مشاوره ای و ایفای نقش پاسخگویی اجتماعی
 • طراحی و بکارگیری سیستم ها و روش های نوین ارزیابی، پایش و مدیریت بهداشت محیط و محیط زیست
 • ایفای نقش موثر جهت ارتقاء سطح بهداشت و حل مشکلات زیست محیطی در قالب کار گروهی
 • ارج نهادن به جايگاه والاي سلامت عمومی و تكريم عملی و صیانت از عرصه های اکولوژیکی و زیست بوم¬های ارزشمند کشور
 • شناسائی عملیات و فرایندهای فیزیکی، شیمیائی و زیستی به منظور بهسازی محیط
 • شناخت و بکارگیری وسایل، تجهیزات سنجش و اندازه گیری آلاینده‌های محیطی
 • طراحی سیستم‌های تصفیه و کنترل آلاینده‌ها در آب، خاک، فاضلاب و هوا و مواد زائد جامد
 • تقویت دانش و مهارتهای دانشجویان در تمامی ابعاد مراقبتی، نظارتی، مشاوره ای، آموزشی، اجرایی و پژوهشی 
 • ایجاد و ارتقای مکانیسم مشارکت دانشجویان در  سیاستگذاری های مرتبط با گروه آموزشی بهداشت محیط
 • افزایش مشارکت گروه در طراحی و اجرای برنامه های زیست محیطی در راستای اهداف برنامه های توسعه ملی و سند تدبیر و توسعه شهرستان
 • افزایش کاربرد شیوه ها و فناوری های نوین در فرآیندهای یاددهی و یادگیری در سطح گروه
 • پرورش و تربیت دانش آموختگانی (در مقطع کارشناسی) آگاه نسبت به ارزش ها و مسئوليت اجتماعي و همچنین با مهارت های علمی و عملی قابل قبول در راستای حل مشکلات زیست محیطی
توانمندیهای گروه در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و زیست محیطی:
 • کارگاه‌های آموزشی مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته روش تحقیق
 • برگزاری کارگاههای علمی، پژوهشی برای کارشناسان
 • ارزیابی آلودگی هوای محیط زیست و آلاینده‌های خروجی دودکش‌های صنعتی
 • تعیین کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی آب‌های آشامیدنی و صنعتی
 • بررسی تصفیه پذیری فاضلابهای شهری و صنعتی
 • مشاوره در طراحی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب
 • پایش کنترل کیفیت منابع آب و مشاوره در پروژه‌های ارزیابی زیست محیطی
 • مشاوره در مورد بهداشت محیط بیمارستانها
 • مشاوره و طراحی شبکه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی مشاوره و طراحی شبکه‌های جمع آوری فاضلاب
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی سیستم‌های مدیریت مواد زائد شهری و صنعتی
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات محیطی
 • مشاوره در مورد کنترل آلاینده‌های هوا
وظایف حرفه ای و انتظارات از دانش آموختگان مهندسی بهداشت محیط

وظایف مراقبتی:
 • اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی.
 • تهیه طرح های بهسازی و استاندارد کردن مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی.
 • پیش بینی و اجرای برنامه های بهداشت محیط در جهت کنترل عوامل بیماریزای محیط
 • انجام اقدامات در جهت کاهش مصرف آب و بازیابی آب
 • شناسایی و اندازه گیری منابع تولید پرتوهای یون ساز
 • رسیدگی به شکایات مرتبط با بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوطه

وظایف نظارتی:
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه‌های بهداشت محیط در سطح منطقه تحت پوشش
 • کنترل نحوه ارائه خدمات بهداشت محیط در قالب PHC و تهیه گزارش از نواقص موجود
 • نظارت و کنترل کیفی منابع تأمین آب آشامیدنی
 • کنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی آب و آزمایشات مربوط به آن
 • نظارت بر مدیریت فرایند تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
 • نظارت بر جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع، بازیابی مواد زائد جامد خانگی، بیمارستانی و صنعتی
 • شناسایی و انجام اقدامات در جهت کنترل آلوده کننده‌های هوای شهرها و مراکز صنعتی
 • شناسایی و نظارت بر منابع آلاینده محیط زیست
 • نظارت بر طرحهای مبارزه با حشرات و جوندگان

وظایف مشاوره‌ای:
 • همکاری های بین بخشی با سایر سازمان‌ها و مؤسسات در زمینه انجام فعالیت‌های بهداشت محیط در منطقه
 • شرکت در برنامه‌های جلب مشارکت‌های مردمی جهت اقدامات بهداشت محیط

وظایف آموزشی:
 • برنامه ریزی آموزش و مدیریت بهداشت محیط در شهر و روستا (جامعه)
 • شرکت در برنامه های اجرایی، آموزشی روستا و شهر سالم در روابط با توسعه پایدار
 • همکاری در برنامه‌های بازآموزی کارکنان بهداشت محیط

وظایف طراحی و اجرایی:
 • مشارکت در برنامه ریزی فعالیت‌های اجرایی بهداشت محیط در شرایط اضطرار کشور
 • طراحی شبکه‌های انتقال و توزیع آب در شهرهای کوچک
 • طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری
 • تصفیه و بهسازی خاک
 • استفاده از روشهای جدید عملیاتی به منظور افزایش بازدهی و کارآیی سیستم
 • برآورد بودجه و امکانات و هزینه‌های عملیاتی بهداشت محیط

وظایف پژوهشی:
 • ارزیابی و تعیین مشکلات بهداشتی شهری جهت پیش بینی برنامه های اجرایی
 • شناسایی عوامل خطرساز محیطی (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی) و برنامه ریزی در جهت کاهش آنها

استراتژی های اجرایی برنامه آموزشی:
 • مبتنی بر نیازهای ملی و محلی ‌باشد.
 • بر پیشگیری و ارتقاء سلامت تاکید داشته باشد.
 • مبتنی بر حل مشکلات سلامت جامعه ‌باشد (به شاخص‌های سلامتی در برنامه‌ریزی و تغییرات محیط و الگوهای بیماری ها توجه دارد).
 • بر آموزش در محیط‌های واقعی کار تأکید نماید.
 • به مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی توجه و تاکید گردد.
 • به آموزش شیوه‌های مراقبت از خود توجه داشته باشد.
 • به خودآموزی و یادگیری همیشگی تاکید نماید.
 معاونت آموزشی پژوهشی