یافته‌های پژوهشی

مجری طرح: دکتر امیر محمدی
خلاصه طرح
در این مطالعه نمونه های خاک از عمق 30 سانتی متری نزدیک دریاچه ارومیه برداشت شد و بعد از هضم اسیدی فلزات سنگین توسط دستگاه ICP OES تعیین مقدار گردید.برای تعیین تغییرات مکانی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد در 6 درصد نمونه ها غلظت Cd, Cu, Pb بالاتر از استاندارد ملی محیط زیست ایران می باشد. همچنین مقادیر ارسنیک، نیکل و روی در غرب دریاچه و کادمیوم، مس و سرب در شرق دریاچه بالاتر از بقیه نواحی به دست آمد. شاخص درجه آلودگی (Cdeg) در قسمتهای شمالی بیشتر استخراج گردید. مهمترین منشاء این فلزات، گرد و خاک منتسب به بستر خشک دریاچه، تردد ماشین الات و صنایع بنظر می رسد. تحلیل آزمون چند متغیره PCA که برای تعیین منشاء گروهی آلاینده های محیطی کاربرد دارد نشان داد فلزات این مطالعه در سه گروه شامل گروه اول (Cd, Cu, Pb)، گروه دوم (Ni, Zn) و گروه سوم As قرار می گیرد. منشاء ارسنیک منتسب به بستر خشک دریاچه می تواند باشد هر چند صنایع مخصوصا کارحانه سیمان ارومیه در قسمت غربی منبع دیگر احتمالی می باشد. Cd، Cu, Pb هم منتسب به بستر خشک دریاچه، تردد جاده ای و صنایع می تواند باشد.ارزیابی احتمالی خطرات بهداشتی هم نشان داد خطرات سرطانزایی و غیر سرطانزایی در کلاس غیر قابل توجه یعنی بی خطر قرار دارد.


مجری طرح: دکتر علی عبدالله نژاد
عنوان طرح: بررسی تغییرات زمانیمکانی غلظت ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در هوای محیطی شهر مراغه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارزیابی خطرات بهداشتی این ترکیبات بر سلامت شهروندان
با توجه به اینکه یکی از مهمترین دلایل گسترش روزافزون بيماري‌هاي غیر واگیر بویژه انواع سرطان ها، آلاینده های زیست محیطی بویژه آلودگی هوای می باشد. لذا امروزه يکي از مهمترين اقدامات موثر در کنترل بیماریهای غیر واگیر پيشگيري از آلودگي هوا ناشی اين ترکيبات سرطان‌زاست. شهر مراغه به عنوان دومین شهر استان آذربایجان شرقی به دلیل بافت قدیمی و خیابان های باریک در مرکز شهر از ترافیک نسبتا سنگینی (بویژه صبح و عصر) ناشی از تردد وسائط نقلیه در اکثر روزهای سال برخوردار است و همچنین عبور وسایل نقلیه سنگین دیزلی از کمربندی شهر بر بار ترافیکی و آلودگی هوا آن افزوده است. لذا با توجه به وجود دانشکده علوم پزشکی در این شهر بعنوان متولی سلامت، یکی از طرح های در حال انجام گروه مهندسی بهداشت دانشکده بررسی تغییرات زمانی–مکانی غلظت ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در هوای محیطی شهر مراغه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارزیابی خطرات بهداشتی این ترکیبات بر سلامت شهروندان می باشد.
 
عنوان طرح: بررسي غلظت تري هالومتان ها (THMs) در شبكه توزيع آب شهر مراغه و  ارزیابی خطرات بهداشتی آنها بر سلامت شهروندان
كلر در بيشتر كشورهاي جهان به علت ارزان قیمت بودن‌، سادگی عملیات گندزدایی، ایجاد باقیمانده مناسب جهت جلوگیری از بروز آلودگی های ثانویه به عنوان عامل اكسيدكننده شيميايى براى گندزدايى آب آشاميدنى استفاده مي شود.  در این روش گندزدایی به دلیل واكنش كلر با مواد آلي طبيعي (NOMs) موجود در آب، باعث توليد محصولات جانبی گندزدایی (DBPs) مي شود. معمولي ترين محصول فرعي حاصل از كلرزني به آب هاي آشاميدني تري هالومتان ها (THMs) هستند. لذا این محصولات می تواند تهدیدی بر سلامت مصرف کنندگان باشند. لذا طرحی با عنوان بررسي غلظت تري هالومتان ها (THMs) در شبكه توزيع آب شهر مراغه و  ارزیابی خطرات بهداشتی آنها بر سلامت شهروندان در حال حاضر در این دانشکده در حال انجام است.


مجری طرح: مهندس علی بهنامی
عنوان طرح: پایش ویروس COVID-19 در فاضلاب خروجی از بیمارستان، شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهری مراغه با رویکرد امکان سنجی ورود ویروس 9COVID-1 از پساب تصفیه شده به منابع آب های پذیرنده و هوای محیطی
خلاصه طرح: مطالعه حاضر با هدف بررسی حضور ویروس COVID-19 در سیستم تصفیه فاضلاب شهری و ورود به منابع آب های پذیرنده از طریق پساب تصفیه شده انجام خواهد گرفت. در این مطالعه، نمونه هایی از فاضلاب خروجی از بیمارستان امیر المومنین مراغه (بیمارستان اختصاص یافته جهت بستری بیماران کرونایی)، شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری مراغه برداشته خواهد شد و نمونه ها از جهت حضور ویروس  COVID-19مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، انتقال ویروس از طریق شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و عملکرد واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب در حذف این ویروس و همچنین امکان انتقال ویروس از طریق پساب تصفیه شده به منابع آبی پذیرنده و انتقال از طریق جریان آئروسل ها به هوای محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


عنوان طرح: طراحی و سنتز نانوساختار سه جزیی Fe2O3/CoMoO4 و بررسی اثر آن در میزان فعالسازی پیش سازهای رادیکال هیدروکسیل و سولفات جهت تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
خلاصه طرح: در طرح حاضر، ابتدا Fe3O4 و Fe3O4@C طبق روش سولوترمال با بازده مطلوب تهیه خواهد گردید. سپس در حضور CoCl2.6H2O و NH4)6Mo7O24.H2O) کاتالیست Fe2O3/CoMoO4 به روش هیدروترمال تهیه خواهد شد. برای مشخصه یابی و سنتز کاتالیست از آنالیزهای XRD، HRTEM، TEM، SEM و EDX استفاده خواهد شد. سپس غلظتهای معینی از محلول رنگ ارگانیک تهیه شده و عملکرد کاتالیست Fe2O3/CoMoO4 در تخریب رنگ آلی متیلن بلو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عملکرد کاتالیست جهت کاتالیز اکسید کننده هایی مانند پراکسید هیدروژن (H2O2) و PMS به منظور تولید رادیکال های هیدروکسیل و پرسولفات مورد آنالیز قرار خواهد گرفت. در مطالعه حاضر، اثر پارامترهای مختلف نظیر غلظت کاتالیست، غلظت ماده رنگی، دوز پیش سازهای رادیکالی، زمان واکنش، pH محیط، حضور آنیون­ها و رادیکال خوارها  سنجش خواهد شد و در نهایت، نانوذرات Fe2O3/CoMoO4 مورد بررسی قرار گرفته و شرایط واکنش در تخریب رنگ آلی بهینه سازی خواهد شد. همچنین در این مطالعه، محصولات جانبی حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفته و آزمون سمیت جهت بررسی میزان سمیت نمونه های تصفیه شده، صورت خواهد گرفت.


مجری طرح: دکتر مجتبی پوراکبر

Title: Water recovery and on-site reuse of laundry wastewater by a facile and cost-effective system: Combined biological and advanced oxidation process

Combined biological and physicochemical process was selected for treatment of laundry wastewater. The results show that after microbial adaptation, almost 91% of COD was removed at food to microorganism (F/M) ratio of 0.12 gBOD/gMLSS·d. Dehydrogenase activity of the biomass showed an increasing trend and finally reached 3.8 μgTFgbiomass.d corresponding to the highest process performance. 16SrRNA fragment and phylogenetic analysis identified Pseudomonas pharmacofabricae and Bacillus spp. as the dominant bacteria. The effluent of the biological process was then injected into the UV/O3 process for complete removal of residual COD and detergent. Finally, microfiltration and ultrafiltration were used to remove any remaining suspended solids. The operating cost analysis showed that 0.65 €/m3 treated wastewater is required for treatment of the laundry wastewater. Accordingly, the suggested combination of the biological and physicochemical process could be a promising and highly efficient process for treatment and reuse of laundry wastewater.